Beerselaars werken mee aan het mobiliteitsbeleid

Gemeente Beersel herwerkt het mobiliteitsplan en doet daarvoor beroep op de hulp en inbreng van haar inwoners. Beerselaars kunnen in oktober deelnemen aan het tweede luik van het participatietraject ‘Het Mobiliteitsforum’.

Het participatietraject wordt gecoördineerd door een studiebureau, gespecialiseerd in mobiliteit.

In het tweede luik van het Mobiliteitsforum wordt er dieper ingegaan op de thema’s fietsbeleid en sluipverkeer. Het studiebureau toetst tijdens twee participatieavonden verschillende voorstellen en plannen aan deelnemende Beerselaars.

Aan de vergaderingen kunnen telkens maximum 50 inwoners deelnemen. Indien er zich meer dan 50 kandidaten inschrijven, maakt het studiebureau een selectie op basis van de verhouding per deelgemeente. De participatieavonden kunnen ook online gevolgd worden. Wie inschrijft heeft de keuze. Wie niet bij de 50 deelnemers geselecteerd is, kan nog online deelnemen.

Deze avonden gaan door op 13 en 22 oktober in de foyer van De Meent in Alsemberg, telkens om 20u. Op 13 oktober wordt het fietsbeleid behandeld. Op 22 oktober gaat het over het sluipverkeer.

Wie wil deelnemen kan zich inschrijven via www.beersel.be/mobiliteitsforum. Inschrijven kan nog tot 30 september.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?