Beersel werkt met inwoners aan nieuw mobiliteitsplan

Gemeente Beersel is gestart met de herziening van het mobiliteitsplan. Het vorige plan dateerde al van 2011 en was aan een actualisatie toe. Er werden 8 thema’s geselecteerd die de komende maanden verder uitgewerkt zullen worden. Het nieuwe mobiliteitsplan zal de basis vormen voor het mobiliteitsbeleid van de gemeente voor de komende jaren.

Het gemeentebestuur maakt van meer inspraak van de burger één van de speerpunten van het nieuwe beleid. Dat geldt ook voor het mobiliteitsbeleid en daarom start gemeente Beersel met een specifiek participatietraject omtrent mobiliteit: het Beerselse Mobiliteitsforum. Voor dit traject wordt gemeente Beersel bijgestaan door A2Bmobility, een studiebureau uit Halle voor mobiliteit en participatie.

Eerder dit jaar kregen de Beerselaars reeds de kans om via de burgerenquête hun zeg en ideeën te geven over het te voeren beleid. Het rapport van de bevraging resulteerde dan ook in enkele nuttige inzichten inzake mobiliteit. Zo is o.a. gebleken dat de Beerselaars vinden dat verkeersveiligheid dé top-prioriteit moet zijn voor de komende jaren.

"Daarom gaan we nu nog een stap verder, zetten we nog sterker in op participatie en starten we met een mobiliteitsforum", klinkt het. "Tijdens twee participatieavonden worden alle Beerselaars uitgenodigd om hun inbreng te geven over hoe ze mobiliteit in hun gemeente ervaren. De gemeente wil heel graag luisteren naar alle bekommernissen en tevens de inwoners informeren over de verdere aanpak van het mobiliteitsplan."
 
Deze avonden gaan door op 19 en 21 november in de foyer van De Meent in Alsemberg, telkens om 20u. Op 19 november zijn de inwoners van deelgemeenten Dworp en Alsemberg welkom. Op 21 november is het de beurt aan de inwoners van Lot, Huizingen en Beersel.

Tijdens de participatieavonden komen verschillende thema’s aan bod: fietsbeleid, sluipverkeer, openbaar vervoer, schoolomgevingen, parkeerbeleid, vrachtverkeer, …

Wie wil deelnemen kan zich inschrijven via www.beersel.be/mobiliteitsforum


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?