Bedenkingen N-VA bij samenwerkingsovereenkomst FP Halle-Gooik

N-VA Halle heeft bedenkingen bij de samenwerkingsovereenkomst met Futsal Project Halle-Gooik. "Volgens het reglement toelage voor sportkampioenschappen komt een Halse sportclub één maal om de vijf jaar in aanmerking voor een toelage. Dit reglement is er in 2016 gekomen om iedere sportclub en sporttak op gelijke voet te behandelen en is zo voorzien in het budget van de stad", klinkt het.

Lees eerst : Stad Halle en Futsal Project Halle-Gooik slaan handen in elkaar voor Main Round Champions League

"Vermits Futsal reeds vorig jaar van het reglement kon genieten werd dit jaar gekozen voor een samenwerkingsovereenkomst en werd er bovenop de reeds aanzienlijke logistieke ondersteuning nog een extra nominatieve toelage van 3.000 euro toegekend. Hiervoor is een budgetwijziging nodig", aldus N-VA.

"Futsal Project Halle-Gooik wil tot de Europese top behoren in het zaalvoetbal. Deze mensen mogen een droom hebben maar moet de Halse belastingbetaler hiervoor elk jaar opnieuw opdraaien? Wat kost dit uiteindelijk aan onze stadskas?"

"De N-VA-fractie heeft zich dan ook onthouden. Wij zijn niet tegen de organisatie van dit evenement maar vragen dat de bestaande reglementen gelden voor alle clubs."

Reactie schepen Pieter Busselot (CD&V) :

 

"Het reglement van kampioenschappen is bedoeld om clubs financieel te ondersteunen voor het organiseren van een kampioenschap om de 5 jaar. Het gaat hier over minder complexe dossiers waarbij die beperkte ondersteuning voldoende is voor de organisatie. In die zin hadden we de impact van de volledige organisatie die de club moest doen het eerste jaar misschien wel wat onderschat. Voor dossiers die een veel grotere impact of organisatie vergen, wordt dit vastgelegd binnen een samenwerkingsovereenkomst. Zo zijn er ook samenwerkingsovereenkomsten voor de duatlon, hyacintenjogging, internationale atletiekmeeting, belgisch kampioenschap wielrennen 2020,…. De organisatie van de champions league past volgens ons hier ook bij.

 

Het is correct dat er een financiële en logistieke steun wordt gevraagd van de stad, maar dat gebeurd evengoed voor de andere evenementen die een samenwerkingsovereenkomst hebben. Bovendien wordt er aan de club voor de huur van de bres ook nog eens 1500€ aan kosten doorgerekend, welke andere organisaties van evenementen niet hebben. Het betreft hier ook de organisatie van een volledige week, niet van 1 dag of weekend. Daardoor ligt de samenwerkingsovereenkomst volgens ons binnen de lijn van de andere bestaande overeenkomsten.

 

De inspanningen die de club moet doen om dit georganiseerd te krijgen is niet min. Zij moeten voldoen aan de strenge eisen van de UEFA om dit evenement te mogen laten doorgaan. De club neemt de volledige organisatie en kosten van het evenement op zich, alsook alles wat nodig is om de zaal te laten voldoen aan die normen. Dit betekent oa huren van een nieuwe tijdelijke parketvloer, lightboardings, grote wandzeilen, extra tribunes laten bouwen, volledige herinrichting van de zaal, security, stewards, logistieke ondersteuning aan de ploegen, referees,…

 

De club wil zich uiteraard niet enkel sportief verbeteren, maar zij zetten ook in op het sociaal weefsel in Halle via een jeugd futsalschool, jeugdploegen of een vrouwenploeg. Ze werken mee aan de open sociale sportclub en ondersteunen de werking voor g-sport (mindervaliden).

 

Het is nu eenmaal de keuze van dit bestuur om zulke evenementen ook te ondersteunen en de Hallenaar de kans te geven om naar een belgisch kampioenschap wielrennen, duatlon of Champions league te laten gaan kijken in zijn stad. Dit voorstel niet goedkeuren betekent dat men die ondersteuning niet ziet zitten, welke nochtans essentieel is voor dit soort grote evenementen.

 

We zijn er van overtuigd dat mensen zien sporten, ook mensen doet sporten."

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?