Bedenkingen bij nieuwe trappenpartij voor historisch stadhuis

Na het afbreken van de gevelstelling starten de werken aan de nieuwe trappenpartij voor het historische stadhuis. Deze symmetrisch opgevatte trappenpartij met hellende vlakken zal plaats innemen tussen de voorgevel van het historische stadhuis en het standbeeld van Servais innemen.

Tijdens de commissievergadering formuleerde de oppositie heel wat bedenkingen. De Halse N-VA-fractie vreest dat de toegang tot de Grote Markt via café De Sleutel heel wat hinder zal ondervinden. Verder zal dit ook een impact hebben op de terrassen van de aangrenzende horecazaken. Wat de gevolgen zijn voor carnaval en andere festiviteiten op de Grote Markt is ook zeer onduidelijk.

De Halse N-VA-fractie roept het college op om de plannen voor de nieuwe trappenpartij te herbekijken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?