Basisschool Sint-Lutgardis gaat extra school bouwen in Ruisbroek

De Vrije Basisschool Sint-Lutgardis gaat uitbreiden met nieuwe schoolgebouwen. Nu het dossier in orde is gebracht, verwacht schooldirecteur Francis Van Rompaey dat de werken eind juni beginnen. De school wil met de uitbreidingen het tekort aan schoolcapaciteit verhelpen.

De nieuwe basisschool komt aan het verkavelingsproject Kanaaltuinen. Deze wijk wordt gebouwd op de terreinen van een voormalige boomkwekerij en is gelegen tussen de Populierenlaan, de De Baerdemaekerstraat en het kanaal (Groot-Bijgaardenstraat) op de grens tussen Zuun en Ruisbroek. Normaal had het dossier al in orde moeten zijn maar de archeologiedienst liet op zich wachten. Hierdoor duurde het langer om de nodige vergunningen aan te vragen.

De bedoeling is om op 1 september 2018 te starten met 4 kleuterklassen, op langere termijn zou de school dan verder uitbouwen naar een lagere school. De school maakt sinds februari vorig jaar al gebruik van een extra containerklas en een lokaal in het parochiecentrum wegens het plaatstekort. De kosten voor het project worden geraamd op iets meer dan 3 miljoen euro, dit bedrag werd vrijgemaakt door het ministerie van Onderwijs en komt deels ook uit de eigen middelen van de basisschool.

Schepen van Onderwijs Gunther Coppens toont zich een tevreden man. Hij benadrukt dat de gemeente veel doet voor haar scholen. Zo kreeg Sint-Lutgardis het erfpacht van de gemeente om te kunnen bouwen op de gevraagde plaats. In de toekomst gaat de gemeente nog investeren in de projecten van de basisscholen De Groene Parel en Den Top.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?