AZ Sint Maria is voorbereid op Corona-uitbraak

Het ziekenhuis AZ Sint-Maria heeft zich vanaf het begin van de Corona-uitbraak in China tijdig en goed voorbereid.  Zo heeft het ziekenhuis van zodra bekend geraakte dat er een uitbraak was van het  Coronavirus in China , in januari 2020 meteen een aantal maatregelen genomen.

Zie ook: Bij symptomen eerst contact opnemen

De maatregelen:

- Extra mondmaskers en andere hygiënische benodigdheden werden aangekocht

- Alle ingangen van het ziekenhuis en afdelingen met fragiele patiënten werden voorzien van hoeststations waarbij de patiënten en de bezoekers geïnformeerd worden over hoest-, nies- en handhygiënische maatregelen bij respiratoire klachten inclusief mondmaskers, handalcoholgel en zakdoekjes die aan de hoeststations worden aangeboden.

- Preventieve richtlijnen werden drietalig geafficheerd in de bezoekersruimtes, aan elke ingang en op de infoschermen van het ziekenhuis. Zo weet elke bezoeker van ons ziekenhuis dat er voor éénieder een verhoogde waakzaamheid geldt.

Sinds de uitbraak nu ook in Europa werd gesignaleerd, heeft het ziekenhuis nog bijkomende maatregelen getroffen om de vermoedelijke toestroom van patiënten snel en efficiënt op te vangen zonder het ziekenhuis of de andere patiënten te besmetten:

- Het ziekenhuis heeft op enkele dagen twee extra onderzoeksruimtes met de nodige apparatuur gecreëerd naast de spoedgevallendienst - Extra personeel wordt ingezet om deze patiënten afzonderlijk van de spoed op te vangen.

Op deze manier kunnen we de vermoedelijk besmette patiënten vanaf het begin van de opname via spoed afzonderen waardoor de veiligheid van de patiënten, de bezoekers en de medewerkers op spoed en in het ziekenhuis zoveel mogelijk gevrijwaard kan blijven.

 Screening van vermoedelijke Corona-patiënten via huisarts 

Wanneer de patiënt griepale symptomen vertoont en in het buitenland vertoefd heeft, contacteert deze best eerst zijn huisarts. De huisarts zal dan een verdere bevraging doen en een inschatting maken over het mogelijke risico op besmetting met Corona op basis van de laatste informatie en richtlijnen van de overheid (https://epidemio.wiv-isp.be). De huisarts zal dan zo nodig contact opnemen met het ziekenhuis voor verdere vragen of opvolging van de patiënt bij vermoeden van een Corona-besmetting. Bij vermoeden van Corona-besmetting zal de huisarts de patiënt doorsturen naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.

Opvang van vermoedelijke Corona-patiënten via spoed

Bij elke aanmelding van een patiënt op de spoedgevallendienst zal een actieve bevraging gebeuren m.b.t. symptomen en reisgeschiedenis. Patiënten die respiratoire klachten hebben én recent in het buitenland verbleven, zullen meteen gevraagd worden om hygiënische maatregelen te treffen zoals handontsmetting en mondmasker te gebruiken. Daarna worden ze meteen naar de extra onderzoeksruimtes geleid buiten de spoedgevallendienst zodat het dagelijks functioneren van de spoedgevallendienst gevrijwaard blijft. 

De risicopatiënten die binnen het ziekenhuis de nodige onderzoeken hebben ondergaan in kader van het Coronavirus en die geen opname vereisen, keren zo snel mogelijk terug naar huis voor een vrijwillige thuisquarantaine in afwachting van de resultaten. Wanneer deze patiënten positief testen voor Corona, zullen deze patiënten binnen de 72 uur op de hoogte gebracht worden. Indien zij geen bericht ontvangen binnen de 72 uur mag ervan uitgegaan worden dat ze niet besmet zijn met het Coronavirus. Elke patiënt kan ook steeds zijn eigen testresultaten nakijken via www.mijngezondheid.be door in te loggen met zijn ID-card.

Patiënten met een positief resultaat, die nood hebben aan een opname in het ziekenhuis, worden tot nader bericht niet opgenomen in het AZ Sint Maria maar in de twee daartoe aangestelde ziekenhuizen: Sint-Pieter ziekenhuis te  Brussel  of het UZA te Antwerpen. 

Veilig in het AZ Sint-Maria

Door alle voorzorgsmaatregelen, het geven van de juiste informatie en de scheiding van mogelijk gecontamineerde patiënten op spoed, kan het AZ Sint-Maria stellen dat de spoedgevallendienst en het gehele ziekenhuis veilig kan blijven functioneren waarbij de veiligheid van de patiënten, bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. 

De directie en de dienst Ziekenhuishygiëne van het AZ Sint-Maria volgen dagelijks de instructies en richtlijnen van de overheid op inzake de aanpak van deze epidemie. Op basis hiervan wordt het beleid op de spoedgevallendienst, indien nodig, meteen bijgestuurd en gecommuniceerd naar alle betrokkenen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?