AZ Sint-Maria hervat geleidelijk de consultaties

Op maandag 04 mei 2020 is de eerste fase van de exit-strategie van de Nationale Veiligheidsraad ingegaan.  AZ Sint-Maria Halle start hierbij de consultaties geleidelijk weer op. Om dit op een veilige manier te organiseren binnen het ziekenhuis zowel voor patiënten, begeleiders, medewerkers als artsen werd een heus opstartplan opgesteld. Dit plan heeft als doel enerzijds de consultaties zoveel mogelijk te spreiden en anderzijds de in- en uitgaande patiëntenstromen  te verdelen over de twee ingangen van het ziekenhuis. 

Om het besmettingsrisico te verkleinen te beperken vraagt het ziekenhuis aan de patiënt:

  1. Om enkel via afspraak op consultatie te komen als de zorg niet meer uitstelbaar is. Zo krijgen de patiënten, waar de nood het hoogst is, snel de nodige zorg.
  2. Om alleen te komen, tenzij begeleiding noodzakelijk is.
  3. Zelf een mondmasker te dragen alvorens het ziekenhuis te betreden.
  4. Om steeds 1,5 meter afstand te respecteren ten opzichte van anderen.

Aan de ingang van het ziekenhuis wordt de patiënt ontvangen door enkele medewerkers die de temperatuur meten en de handen laten ontsmetten. Bijkomend ontvangt elke patiënt  een informatiebrochure waarin alle info nogmaals wordt vermeld.

In de loop van de komende weken zal het ziekenhuis verder bekijken hoe de patiëntenstromen evolueren  en waar en hoe de consultaties nog kunnen uitgebreid worden op een veilige manier. Het ziekenhuis moet hierbij echter wel de gevolgen van het versoepelen van de maatregelen blijvend opvolgen. Het is immers mogelijk dat er in de komende weken zich een tweede golf van coronapatiënten ontwikkelt. Daardoor zal de beddencapaciteit op de COVID-afdelingen mogelijks weer moeten worden uitgebreid, waardoor consultaties, geplande ingrepen en procedures opnieuw moeten uitgesteld worden. 

De laatste updates vindt u steeds terug op de website (www.sintmaria.be) en de facebookpagina (AZ SintMaria Halle) van het ziekenhuis.

Het AZ Sint-Maria meent op deze wijze gepast bij te dragen aan een veilige graduele opstart en opvolging van de consultaties.

Foto: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?