AZ Sint-Maria Halle investeert fors in dienst spoedgevallen

HALLE - Gezien de spectaculaire stijging van het aantal spoedcontacten koos het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle ervoor om haar spoedgevallendienst sterk te vernieuwen en uit te breiden. Sinds begin dit jaar is er een grote ambulancehal bijgekomen, maar ook binnen de dienst zelf werd de inrichting grondig gemoderniseerd en uitgebreid.

Eén van de belangrijkste vernieuwingen is het concept voor de aan- en afvoer van patiënten en voor de circulatie op spoedgevallen. Daarnaast is er ook een aparte in- en uitgang voor het MUG-voertuig en de ziekenwagens.  Een voldoende ruime, verwarmde ambulancehal staat nu ter beschikking  en dat is aangenaam, zeker voor de patiënten die in de winter uitgeladen worden. Ambulante patiënten kunnen binnenkomen via een aparte ingang die op het onthaal uitmondt. In de nieuwe, beveiligde en kindvriendelijke wachtzaal kunnen patiënten zich vlot aanmelden. 

Via een beveiligde deur komt de patiënt nadien binnen in het centrale zenuwstelsel van de dienst spoedgevallen. Links van hem ligt de cockpit, een grote ruimte die het onthaal, de verpleeg- en artsenposten omvat. Van hieruit zien de artsen de ruimte waar de medische triage gebeurt. Links en rechts van de triage zijn er twee gangen, één voor ambulante behandelingen en één voor patiënten die gehospitaliseerd zullen worden.

Snelle en efficiënte triage

Tijdens de medische triage herkennen de artsen acute problemen en nemen zij de acties die nodig zijn. Waar nodig worden bijkomende onderzoeken gevraagd. De patiënten krijgen alvast pijnstilling en een specifieke triagekleur.  Hoofdverpleegkundige Werner Devogelaere licht dit toe: “Rood staat voor een onmiddellijke transfer naar high care. Oranje en geel staan voor een snelle behandeling binnen een half uur na aankomst. Groen betekent dat het om minder dringende situaties gaat.” Tijdens de triage krijgt de patiënt uitleg over wat er te gebeuren staat en een inschatting van de wachttijden. Hij wordt hier vooral ook zoveel mogelijk gerustgesteld."

High care unit

Als de patiënt onmiddellijk behandeling nodig heeft, dan gaat hij naar de high care unit. Daar zijn twee posities met monitors en beademingstoestellen. Kritieke patiënten kunnen er veilig terecht, in afwachting van een transfer naar intensieve zorgen, of in specifieke gevallen, naar een gespecialiseerd centrum.

Artsen en verpleegkundigen: een goed geolied team

Dagelijks komen gemiddeld 75 patiënten aan op spoedgevallen, waarvan ongeveer 20 opgenomen zullen worden. Ongeveer één vijfde zijn pediatrische patiënten, vandaar ook onze inspanningen voor een kindvriendelijk ziekenhuis.  “Gelukkig zien wij hier in Halle minder oneigenlijk gebruik van de dienst spoedgevallen. Ongeveer 90% van de patiënten die zich aanmelden, heeft een huisarts en deze persoon dient als filter voor onze dienst. De doorverwijzingen gebeuren ook correct”, verklaart Dr. Vermeersch.

Tijd en ruimte voor permanente opleiding

Er zijn continu twee geneesheren specialisten werkzaam op spoedgevallen. In totaal zijn er 8 urgentieartsen onder leiding van het medisch diensthoofd. Een dergelijk uitgebreid artsenkorps met die kwalificaties op spoed is uniek in Vlaanderen.  Het verpleegkundig team, onder leiding van een hoofd- en adjunct-hoofdverpleegkundige, bestaat uit 23 medewerkers die stuk voor stuk belangrijk zijn voor de goede werking van de dienst. De urgentieverpleegkundigen behaalden bijna allemaal een bijzondere beroepstitel en sommigen specialiseerden zich nog verder, bijvoorbeeld in urgente pediatrische of palliatieve zorgen. Nu het team voltallig is, komt er ruimte vrij voor permanente vorming, en dat is een belangrijke doelstelling voor de toekomst.

Nieuw in de verpleegpost

Midden juni zal in de verpleegpost een elektronisch gestuurde apotheekkast in gebruik genomen worden. “Dat zal een grote tijdwinst en meer efficiency met zich meebrengen”, vertelt hoofdverpleegkundige Werner Devogelaere.  Nog in de verpleegpost werd de centrale monitoring verder uitgebreid. In één oogopslag ziet de arts of de verpleging hoe het gesteld is met de basisparameters van iedere patiënt. Ook nieuw is de invoering van een overzichtelijk patiëntenbord voor de lokalisatie van iedere patiënt. Er zijn plannen om dit systeem in 2015 te digitaliseren. Tegenover vroeger werd de artsenpost ook verder uitgebreid. Deze biedt nu plaats aan twee urgentieartsen en twee specialisten die hun patiënten komen onderzoeken.

Mid care en low care

Naast de high care unit, is er ook een mid en low care unit.  In de mid care unit zijn drie posities met monitors beschikbaar zijn. Twee kunnen dienst doen als nachtverblijf, in afwachting van een transfer naar een verpleegafdeling, een directe diagnose of in afwachting van stabilisatie. De laatste positie is gereserveerd voor patiënten met een infectieziekte en wordt dan ook gebruikt als isolatiebox.
Heeft de patiënt weinig observatie nodig alvorens hij opgenomen wordt op een verpleegafdeling, dan kan hij in de low care unit terecht. Deze bestaat uit een zaal die plaats biedt aan drie patiënten.

Ambulante behandelingen

Vereist de situatie geen hospitalisatie, dan wordt de patiënt naar één van de polyvalente boxen gebracht voor behandeling. In deze gang bevindt zich ook de gipskamer. Er is ook een nieuwe pediatriebox, die aansluit op de specifieke noden en de leefwereld van het kind. Overal wordt veel belang gehecht aan de privacy van de patiënt.
Tenslotte is er ook de transitzone met drie posities en een psychiatrische isolatiebox, ingericht conform de geldende richtlijnen en rekening houdend met de tips van onze dienst psychiatrie.

Ambitieuze doelstellingen

In de verpleegpost zal binnenkort de geautomatiseerde apotheekkast in gebruik genomen worden. Volgend jaar zullen we streven naar de invoering van digitale patiëntenborden. Voor alle medewerkers en de artsen zal in bijkomende opleidingen worden geïnvesteerd. Regelmatig overleg tussen de artsen, met de verpleegkundigen en met de huisartsen zal nagestreefd worden. Service Level Agreements, protocols en zorgpaden zullen conform de richtlijnen verder uitgewerkt worden. Kosten noch moeite werden gespaard om in te spelen op de huidige noden van de grote stroom aan patiënten die op spoedgevallen binnenkomen. “Elke dag streven we naar een efficiënte en snelle service. Wij willen ons blijven positioneren als een referentie op het vlak van spoedgevallen in de regio”, besluiten Dr. Vermeersch en hoofdverpleegkundige Werner Devogelaere.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?