AWV schaft stop op kruispunt Kroonstraat (N282) met Schoolweg af

LENNIK – Nog voor nieuwjaar gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de doortocht van de N282 door het centrum van Lennik. De stopstreep aan de Schoolweg verdwijnt. Er komen duidelijke fietssuggestiestroken aan de twee scholen in de Kroonstraat (N282). Het zal binnenkort mogelijk zijn om de markt te verlaten langs de gewestweg aan café Relaks.

Op een vergadering van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid besprak mobiliteitsschepen Yves De Muylder een aantal aanpassingen aan de gewestweg in de Kroonstraat en aan de Markt.

Stopstreep

AWV gaat de stopstreep verplaatsen naar de schoolweg. De gewestweg krijgt er in beide richtingen voorrang op de zijstraat. “We merken dat er buiten de spitsuren niet steeds werd gestopt als er geen verkeer uit de Schoolweg komt. De gemeente en AWV willen de stopstreep op de Schoolweg leggen. Volgens AWV lijkt de Schoolweg ondergeschikt aan de gewestweg door de middenparkeerstroken. De streep wordt ver genoeg getrokken, zodat bestuurders, die uit de Schoolweg komen, genoeg uitzicht hebben op het verkeer dat van links komt”, zegt schepen Yves De Muylder. Er komen ook twee okergele fietssuggestiestroken vanaf de Fitness tot voorbij de Kleine Prins. “Die moeten de aanwezigheid van twee scholen accentueren. Met deze twee maatregelen willen we het doorgaand verkeer op de gewestweg vlotter maken maar ook afdwingen dat er maximum 30 km/u. mag gereden worden aan de scholen. Uit een studie van het BIVV blijkt dat 93% van het aantal voertuigen gemiddeld 46 km/u. rijden in een zone 30. Met een snelheid van 30 km/u is 1 tot 3 % van het aantal ongeval dodelijk maar bij 50 km/u loopt dat aantal al op tot 10%. We moeten de bestuurders dus sensibiliseren om trager te rijden voor de veiligheid van kinderen en ouders. De overheid kan niet blijven investeren in accommodatie, de chauffeurs moeten leren de regels na te leven. De zone 30 moet veilig zijn, zorgen voor minder geluidsoverlast en uitlaatgassen, waardoor de levenskwaliteit verbetert. Onze gemeente telt vele scholen waar we de zone 30 willen afdwingen ”, zegt de schepen.

Parking Markt

Het zal binnenkort voor de bestuurders, die op de Markt hebben geparkeerd, mogelijk zijn om terug naar de gewestweg te rijden. “AWV vroeg wel uitdrukkelijk om de stopstreep op de gewestweg te behouden. Omdat er verkeer van uit de Markt, de gewestweg gaat op rijden, gaat de stop ook beter gerespecteerd worden”, zegt De Muylder.

Educatie

Nu is het aan de bestuurders om de regels te respecteren. Er moet een mentaliteitswijziging komen. Het is misschien een minderheid die overtredingen begaan, maar die moeten zeker aangepakt worden tijdens politiecontroles. “Ik ga ook samen zitten met de directies van de scholen om iedereen te sensibiliseren voor meer verkeersveiligheid, onder meer tijdens de verkeerslessen zodat we er een mentaliteitsverandering kunnen in pompen”, besluit de schepen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?