AWV herstelt betonplaten op Kroonstraat en Alfred Algoetstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 22 juni met herstellingswerken aan betonplaten en enkele straatkolken op de Kroonstraat en de Alfred Algoetstraat (N282) in Lennik. De aannemer werkt in beide rijrichtingen, tussen de Molenbeek en de Gustaaf Van der Steenstraat en tussen de Frans van der Steenstraat en de rotonde met de Negenbunderstraat. De herstellingswerken worden tussen 22 juni en 10 juli in vier fases uitgevoerd. Tijdens de werken geldt een parkeerverbod en is de toegang tot de verschillende bedrijven beperkt.

Herstellingswerken onderverdeeld in vier zones

De herstellingswerken worden onderverdeeld in vier zones en worden gefaseerd uitgevoerd tussen 22 juni en 10 juli. Na de herstellingswerken worden de voegen vernieuwd tussen de Molenbeek en de Edingsesteenweg (N285).

Vanaf 22 juni tot en met 29 juni wordt er in zone 1 en 3 gewerkt:

Zone 1: Tussen de Molenbeek en de Gustaaf Van der Steenstraat

Zone 3: Tussen de Schoolweg en de Okay

Vanaf 29 juni tot en met 10 juli wordt er in zone 2 en 4 gewerkt:

Zone 2: Tussen de Frans van der Steenstraat en de Schoolweg

Zone 4: Tussen de Okay en de rotonde met de Negenbunderstraat

Tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van werfzone

De Kroonstraat en de Alfred Algoetstraat blijven tijdens de werken open in beide rijrichtingen. Deze straten en de aansluitende gemeentewegen worden voorzien van tijdelijk verkeerslichten zodat het verkeer beurtelings langs de werfzone kan rijden.

Parkeerverbod aan werfzone

Ter hoogte van de werken geldt er een parkeerverbod. Bewoners die in de werfzone wonen zullen tijdelijk geen toegang hebben tot hun inrit met de wagen. Bewoners in zone 1, die hun voertuig niet op eigen domein kwijt kunnen, raden we aan om de parkeerplaatsen te gebruiken ter hoogte van de sporthal. Bewoners in zone 2, 3 en 4 kunnen de parkeerplaatsen gebruiken van de Schoolweg en het Andreas Masiusplein. Beide parkeerzones kan u bereiken via de Markt.

Beperkte toegang tot bedrijven

De toegang tot de bedrijven blijft beperkt toegankelijk. Dat geldt voor de Okay, het DATS tankstation, Zonnestraal vzw, garage Deschuyffeleer, Eivissa, Plantencentrum Wijns. Daarnaast zijn het politiekantoor en de sporthal ‘Jo Baetens’ ook slechts beperkt toegankelijk.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?