Automatische toegangsdeur voor CC 't Vondel

HALLE – Binnenkort neemt het CC ’t Vondel een automatische deur in gebruik waardoor de cultuurtempel heel wat toegankelijker wordt. N-VA-gemeenteraadslid Conny Roekens plaatste op de gemeenteraad van 23 april een voorstel op de agenda om de ingang van het CC ’t Vondel te voorzien van één geautomatiseerde toegangsdeur. Dit moet het gebouw toegankelijk maken voor minder mobiele mensen, senioren of ouders met jonge kinderen.  Het punt werd met nagenoeg eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De geautomatiseerde deur werd intussen geplaatst en zou later deze maand volledig operationeel moeten zijn. “De aanpassingen werden uitgevoerd maar het toegangscontrolesysteem moet nog worden afgestemd. Er werd beloofd dit deze maand nog in orde te brengen.  Mensen met en zonder een beperking zullen voortaan opnieuw zonder hulp van het aanbod van CC ’t Vondel kunnen genieten!”. Conny Roekens is tevreden met deze stap voorwaarts om van Halle een ‘Toegankelijke stad’ te maken.

Toegankelijkheid

“Een integraal toegankelijke leefomgeving en dienstverlening zijn basisrechten en vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen. Integrale toegankelijkheid betekent dat gebouwen, omgeving en dienstverlening bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moeten zijn voor iedereen. Iedereen moet deze bovendien op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier kunnen gebruiken. Verschillende behoeften van mensen worden zo op een vanzelfsprekende wijze geïntegreerd in voorzieningen die bruikbaar zijn voor iedereen”, zegt Conny Roekens

“Aan de vele positieve reacties die wij kregen, kunnen we alleen maar vaststellen dat ‘Toegankelijkheid’ vele burgers aanbelangt: senioren, ouders met jonge kinderen, personen met een handicap maar ook u en ik.” besluit Conny Roekens. Ze vindt dit alvast een stap in de goede richting van een lange weg die nog moet worden afgelegd om van onze stad Halle een echte  ‘Toegankelijke  stad’  te maken. 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?