Asse zal charter Gezonde Gemeente ondertekenen

Asse is de enige van de 37 gemeenten van het Lokaal Gezondheidsoverleg Zenneland die het charter Gezonde Gemeente nog niet ondertekende. Op voorstel van Groen raadslid Edward Van Keer zal de gemeente binnenkort het charter tekenen.

Gezonde Gemeente helpt gemeentebesturen bij thema’s zoals voeding, beweging, roken, lang stilzitten, mentaal welbevinden, gezondheid & milieu, alcohol en drugs, seksuele gezondheid, valpreventie, bevolkingsonderzoek naar kanker,…

Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn.

Raadslid Edward Van Keer bond op de gemeenteraad van 24 januari de kat de bel aan: “De Assese gemeentelijke diensten werken occasioneel rond het thema gezondheid, maar er is geen gezondheidsambtenaar die dit structureel coördineert en nog ontbrekende acties op poten zet. Er is ook geen structureel overleg met Logo Zenneland daardoor.”

Kersvers schepen Meersseman antwoordde dat de gemeente het charter Gezonde Gemeente zal ondertekenen. Zij zal ook met het Logo Zenneland samenzitten. Er zijn deze legislatuur echter geen middelen voorzien om een gezondheidsambtenaar aan te werven.

“Ik ben blij dat de gemeente het charter Gezonde Gemeente zal ondertekenen. Maar ik betreur dat er geen coördinerende gezondheidsambtenaar en andere bijkomende middelen komen,” reageerde Van Keer.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?