Asse wint klimaatprijs met 'Warmtescans met drone'

De gemeente Asse heeft 30.000 euro gewonnen met het Vlaamse klimaatproject 'Warmtescans met drone'.

De Vlaamse overheid wil originele, lokale klimaatacties aanmoedigen en reikt vanaf dit jaar een klimaatprijs uit aan 10 voorbeeldprojecten. De gemeente Asse won 30.000 euro met het klimaatproject 'Warmtescans met drone'.

Autoloze

De uitvoering van het gemeentelijk klimaatactieplan ging van start met een succesvol Klimaatdorp tijdens de Autoloze Zondag van 1 september 2015. Eén van de acties van het klimaatactieplan is de inwoners sensibiliseren en uitdagen tot een lager energieverbruik en een hogere energie-efficiëntie.

Straat met beste klimaat

Via het participatietraject van het klimaatactieplan stelde een inwoner van Asse die zich professioneel bezighoudt met drones, voor om thermografische luchtfoto's te nemen door middel van drones. Gelijktijdig stelde een energiedeskundige van Asse voor om met zijn wijk Smoutberg-Grobbe-Langeuzel deel te nemen aan de campagne 'Straat met het beste Klimaat' en energiebesparende maatregelen uit te voeren in zoveel mogelijk woningen in deze wijk. De voorstellen werden samengebracht en de nodige partners werden gezocht.

De warmtescans van de daken en gevels in de wijk werden uitgevoerd in maart 2016. De foto's werden geanalyseerd in samenwerking met deskundige partners, plaatsbezoeken aan de woningen werden georganiseerd en advies werd uitgewerkt. In overleg met de Sociale Verhuurmaatschappij Providentia werd een plan van aanpak voor de renovatie van de huurwoningen opgesteld.

Uitbreiding

De gemeente Asse zal dit proefproject omzetten in een kaderovereenkomst zodat dit ook voor andere wijken mogelijk wordt. De warmtescans kunnen ook gekoppeld worden met de energiescans van de Kyotomobiel en de energiebegeleider van Ecopower.

Geïnteresseerde straten of wijken kunnen nu reeds contact opnemen met de dienst Milieu, klimaat@asse.be of T 02 454 19 23.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?