Asse start met grote 'lenteschoonmaak'

Het gemeentebestuur van Asse start volgende week opnieuw met een grote netheidscampagne die moet zorgen voor een nettere gemeente maar ook voor een groter bewustzijn bij de inwoners.

Centraal in de campagne 'Sterk in opruimwerk' staat de grote schoonmaak in de dorpscentra van Asse : zoals onder andere het frequenter vegen van de straten, groenonderhoud, zwerfvuil opruimen en het reinigen of herstellen van verkeersborden. De gemeente geeft dus het goede voorbeeld, en hoopt op hulp van de inwoners.

Ergernis

Visuele hinder door zwerfvuil en sluikstorten is voor vele inwoners een belangrijke hinderbron. De ergernis uit zich in het aantal klachten rond zwerfvuil, sluikstort en hondenpoep die het bestuur van Asse bijna dagelijks ontvangt.

In 2016 schreven de provinciale GAS-ambtenaren 71 boetes uit waarvan 59 voor sluikstort. Uit inventarisatie van de opgehaalde hoeveelheden blijkt dat sluikstort en zwerfvuil de laatste jaren blijft stijgen, ondanks de vele inspanningen van het bestuur.

Acties

De netheidscampagne moet bijdragen tot een groter bewustzijn bij de inwoners en een nettere gemeente. De netheidscampagne start vanaf 18 april en bestaat uit volgende acties:

- Veegplan : Niet alleen het centrum van Asse en Zellik wordt dagelijks opgeruimd en geveegd, ook de dorpscentra krijgen een 'grote schoonmaak' op vooraf vastgestelde tijdstippen: vegen van de straten, groenonderhoud, zwerfvuil opruimen, verkeersborden reinigen/herstellen,…  Straten die wegens geparkeerde auto's moeilijk te vegen zijn, krijgen een tijdelijk parkeerverbod.

- Personeel : Het bestuur kocht recent twee nieuwe kleine veegmachines aan en werfde bijkomend personeel aan om deze frequenter te laten rijden.

- Infrastructuur : Ook de aankoop van de ondergrondse containers draagt bij tot een nieuwe aanpak van de afvalproblematiek. Op de planning staat ook de aankoop van nieuwe openbare vuilnisbakken met groot volume maar kleine wegwerpopening.

- Zwerfvuilopruimactie 'Asse proper' : Jaarlijks organiseert het bestuur 2 zwerfvuilopruimacties: wijkcomités of verenigingen ruimen op in maart, in september staat de jeugd paraat in ruil voor kampvervoer. Aan de zwerfvuilopruimactie van 17, 18 en 19 maart namen 16 verenigingen deel. Er werden 213 zakken restafval van 60 liter, 96 PMD-zakken van 60 liter, 4,5 m³ grofvuil en 0,50 m³ metalen opgehaald.

- Coachingtraject met Vlaanderen Mooi : Recent tekende het bestuur in op het initiatief 'Vlaanderen Mooi' waarbij OVAM, Fost Plus en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten de krachten bundelen tegen zwerfvuil en sluikstort. Dit coachingtraject heeft als doel een efficiënter zwerfvuilbeleid uit te bouwen. Daartoe stelden we een netheidsbarometer op om het zwerfvuil in de gemeente in kaart te brengen. Daarnaast werken we aan een vuilnisbakkenplan waarbij we de locaties en het gebruik van al onze publieke vuilnisbakken inventariseren. Op basis daarvan zetten we de vuilnisbakken op de juiste plaats om zo sluikstorten en zwerfvuil tegen te gaan.

- Optimalisatie van de handhaving : Werklieden, gemeenschapswachten en politie gaan beter samenwerken rond het beboeten van zwerfvuil, sluikstort, beschadigingen, ... Meer formele handhaving door GAS-ambtenaren en politie zal gebeuren aan de hand van een mobiele camera.

- Sensibiliseren : Deze netheidscampagne heeft ook een preventief karakter en wil de inwoner sensibiliseren om zijn directe omgeving proper te houden. Het bestuur kan dit immers niet alleen. Elke inwoner dient zijn steentje bij te dragen. Elke eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het voetpad of de berm aan zijn of haar eigendom. Ook onbebouwde terreinen en braakgronden dienen onderhouden te worden. Dit houdt in dat vuilnis dient verwijderd, onkruid bestreden en wilde begroeiing gesnoeid zodat de openbare veiligheid niet in het gedrang komt.
Overtreders hangt een gemeentelijke administratieve sanctie boven het hoofd die kan oplopen tot 350 euro.

Nuttig om weten

Heb je een sluikstort opgemerkt, zie je amper de openbare verlichting door overhangend groen of staat het verkeersbord in je straat nog amper recht, laat een bericht achter op het centrale meldpunt: sterkinopruimwerk@asse.be.

Gebreken aan het wegdek of de straatinfrastructuur, kan je melden aan de dienst Technische Zaken, td@asse.be.

Een defecte straatlamp kan je online melden bij Eandis, www.eandis.be. Beschik je niet over internet? Dan kan je een defecte straatlamp ook melden via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?