Asse maakt werk van fietsbeleidsplan

Asse gaat een fietsbeleidsplan laten opstellen. Een fietsbeleidsplan bevat een uitgeschreven visie om Asse fietsvriendelijk in te richten. Maar ook een aantal concrete fietsacties worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Zo zullen de fietspaden in Dorpveld (Asse Terheide) en de Reekstraat (Relegem) in asfalt heraangelegd worden. Daarnaast zullen ook Poel en Spoorwegbaan geherasfalteerd worden. Dit zijn rustige parallelstraten aan de Brusselsesteenweg die door veel fietsers gebruikt worden en waarlangs tijdens de werken aan de Brusselsesteenweg de omleidingsroute voor fietsers zal lopen.

Gemeenteraadslid Edward Van Keer (Groen) deed het voorstel om een fietsbeleidsplan op te stellen al tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2019, maar het was pas tijdens de gemeenteraad van 18 maart 2019 dat de burgemeester meldde dat het schepencollege besliste om op deze vraag in te gaan.

Het was ook Edward Van Keer die twee jaar geleden al bij het dossier van de heraanleg van de Kapellestraat vroeg om ook het fietspad op Dorpveld her aan te leggen, zodat een volledig mooie fietsroute tussen Terheide en Meldert gerealiseerd wordt. En hij vroeg ook al in januari dit jaar om de Spoorwegbaan te herasfalteren. Van Keer had dan ook veel woorden van lof voor het gemeentebestuur.

Edward Van Keer stelde op de gemeenteraad op 18 maart ook voor om het korte stukje Bergestraat tussen het station van Asse en de Parklaan (foto) op korte termijn met tijdelijke maatregelen fietsvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld door het omkeren van de rijrichting voor het gemotoriseerd verkeer. Hij stelde voor om na de bouw van de nieuwe woningen op de oude site van het jeugdhuis, de straat volledig fietsvriendelijk her in te richten. De burgemeester antwoordde dat op langere termijn de straat fietsvriendelijk zal heringericht worden. Van Keer vroeg om ook na te denken over tijdelijke maatregelen die direct implementeerbaar zijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?