Asse kiest voor een grondige aanpak van de verwaarloosde graven

Het gemeentebestuur kiest voor een grondige aanpak van de verwaarloosde graven op de kerkhoven. Een grafteken kan als verwaarloosd beschouwd worden als het graf langdurig vuil en/of slordig is, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.

De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. Die akte wordt één jaar bij het graf en aan de ingang van de gemeentelijke begraafplaats uitgehangen.

Nabestaanden kunnen zich wenden tot de dienst Burgerlijke Stand voor meer informatie over de aard van de verwaarlozing, de procedure voor het herstellen van het grafteken of het laten wegnemen van de zerk.

Het reglement van de begraafplaatsen vind je op onze website: https://www.asse.be/begraving-of-crematie


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?