Asse is nu een 'Hartveilige gemeente'

ASSE - Het gemeentebestuur van Asse mocht deze week, uit handen van het Rode Kruis Afdeling Asse-Ternat, het label 'Hartveilige gemeente' in ontvangst nemen.

Met de opleiding 'hartreanimatie met en zonder gebruik van de automatisch externe defibrillator (AED)' voor het eigen personeel én de uitbreiding van het aantal AED's op strategische plaatsen in Asse, voldoet de gemeente aan de twee voorwaarden om de titel 'Hartveilige gemeente' te dragen.

Het Rode Kruis riep het project 'Steden en Gemeenten Hartveilig' in het leven. Dit project wil de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand én de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten. Het project loopt over twee jaar.

Wie in ons land wordt getroffen door een plotse hartstilstand, heeft slechts 5 procent overlevingskans. Reden hiervoor is dat slechts 20 procent van de bevolking adequaat reageert en start met de basisreanimatie. Indien deze basisreanimatie binnen de vijf minuten wordt gestart, ‘koop’ je tijd in afwachting van gespecialiseerde medische hulp. De overlevingskansen stijgen zo tot 70 procent.

De AED bewijst tijdens die eerste vijf cruciale minuten zijn nut omdat een hartritmestoornis vaak als oorzaak kan worden gedetecteerd. Als het toestel na analyse een elektrische shock aanbeveelt, kan dit volstaan om de getroffen persoon spontaan te laten herstellen!

Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de ondervraagden wel hulp wil bieden, maar door gebrek aan opleiding niets onderneemt, uit vrees iets fout te doen.

Dit project is ontstaan uit een eerder gestart initiatief in 2006, onder impuls van dr. Jan Leeman. Tijdens de lessen werden de studenten uit het vijfde en zesde secundair van de Assese scholen opgeleid in de BLS (Basic Life Support) of basisreanimatie en konden zij kennismaken met de AED (Automatische Externe Defibrillator). Deze lessen werden i.s.m. de brandweer van Asse gegeven.

Tijdens de nabesprekingen met de leerlingen werd duidelijk dat zij niet zouden aarzelen om met behulp van een AED te starten met de basisreanimatie. Hieruit groeide het idee om ook buiten de scholen met dit project verder te gaan, om zoveel mogelijk mensen op te leiden in de basisreanimatie met gebruik van de AED. Op die manier ontstond een nauwe samenwerking met het Rode Kruis en de gemeente Asse en behaalt de gemeente nu het label van ‘Hartveilige Gemeente’.

(Foto boven :  Het gemeentebestuur neemt het label 'Hartveilige gemeente' in ontvangst)

(Foto onder : Guy De Bondt (brandweer Asse) en Linda Camerlynck (ondervoorzitter Rode Kruis Afdeling Asse-Ternat) met het label)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?