Asse gooit Whatsapp in de strijd tegen inbrekers

Met de oprichting van WhatsApp buurtpreventiegroepen wil de gemeente Asse betrokken buurtbewoners, die een oogje in het zeil willen houden in hun buurt of wijk, verenigen. "Door samen met de politiediensten alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller en meer frequent opgetreden worden en werken we samen aan het verbeteren van het onveiligheidsgevoel in uw buurt", klinkt het.

Asse kiest specifiek voor WhatsApp omdat je gratis berichten via smartphone kan versturen naar meerdere personen tegelijk. "Het gaat om snelle, efficiënte en kosteloze communicatie. Je kan ook eenvoudig afbeeldingen en berichten doorsturen", verduidelijkt het bestuur.

Methodiek

Wat doe je wanneer je verdachte personen of voertuigen ziet : Indien het gaat om een duidelijk verdachte situatie, bel steeds onmiddellijk noodnummer 101. Indien niet zeker, stuur een berichtje rond binnen de groep om na te gaan of de situatie effectief verdacht is en spreek dan af om de 101 te bellen. Maak, indien mogelijk, een foto en voeg wat tekst als extra informatie bij de foto toe.

Je gebruikt WhatsApp als je getuige bent van:
•    een direct gevaar voor de omgeving van personen of eigendom;
•    van vernieling van eigendommen van gemeente en/of bewoners;
•    agressief gedrag of geweld.

Er wordt opgetreden volgens de SAAR-methode:
•    S = Signaleer
•    A = Alarmeer het noodnummer 101
•    A = App om verdachte situatie kenbaar te maken in de groep
•    R = Reageer, indien dit veilig kan, en verstoor de plannen

Rol van de coördinator
•    werven van deelnemers via buurtuitnodigingen
•    beheren van de groep
•    inschrijven en toevoegen van de deelnemers
•    alert zijn voor het naleven van de gedragsregels
•    vertrouwelijkheidsovereenkomst
•    contactpersoon van politie en gemeente

Rol van deelnemer

De deelnemer ondertekent een intentieverklaring en gaat akkoord met de overhandiging van zijn gegevens aan politie. De politie kan toelating tot groep weigeren. Bij goedkeuring worden de gegevens overgemaakt aan de coördinator voor toevoeging aan de WhatsApp buurtpreventiegroep. De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de voorwaarden en de gedragsregels van de WhatsApp buurtpreventiegroep.

Sticker en infoborden

Elke deelnemer aan een WhatsApp groep krijgt een sticker. Hij kan die zichtbaar aanbrengen op zijn woning of brievenbus, met als doel aan te geven dat hij deelneemt aan het project en zich dus mee inzet voor de veiligheid in zijn buurt. De infoborden hebben dezelfde functie en worden in een buurt met een WhatsApp groep geplaatst.

Infomomenten: 17 en 24 maart

Ben je geïnteresseerd om coördinator of lid te worden van een WhatsApp buurtpreventiegroep? Op 17 en 24 maart vindt een infomoment plaats in respectievelijk het gemeentehuis en in de gemeentelijke zaal, Notelaarstraat 12 in Bekkerzeel, telkens om 19.00 uur. Geïnteresseerden dienen vooraf in te schrijven via integraleveiligheid@asse.be of via Dorien.DeNijs@police.belgium.eu


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?