Asse gaat álle plasticafval inzamelen

De gemeente Asse zal zacht plastic, dat nu nog in de restafvalzak moet, inzamelen op het containerpark. Een nieuwe vuilzak komt er voorlopig wel niet.

Op de gemeenteraad van 19 december 2016 stelde Edward Van Keer, gemeenteraadslid voor Groen, voor om ook het plastic-dat-niet-in-de-blauwe-zak-mag selectief in te zamelen in de containerparken. "Mechelen en vele andere gemeenten doen dit al enkele jaren, waarom zou het dan in Asse niet kunnen?" vroeg het Groen raadslid zich af. Jan De Backer, de bevoegde schepen, toonde zich bereid om de diensten opdracht te geven zo snel mogelijk een systeem van aparte inzameling op de containerparken te organiseren voor de zachte plastic die nu nog in de restzak moet.

Sociaal-economisch

Dit geeft een dubbele milieuwinst. Er worden grondstoffen hergebruikt en  er is minder te verbranden restfractie. Naast de ecologische voordelen zijn ook de sociaal-economische voordelen voor Edward Van Keer belangrijk: "Een gele restafvalzak kost in Asse 2,22 euro/zak, maar een groot deel van de restfractie bestaat uit nog recycleerbaar plasticafval. Als mensen dit gratis of voor dezelfde prijs als PMD, zijnde 0,12 euro/zak, op het containerpark kunnen afzetten, scheelt dit voor een gezin op jaarbasis tientallen euro's."

Roze zak

In sommige gemeenten wordt het plastic-dat-niet-in-de-blauwe-zak-mag in een roze zak aan huis opgehaald. In Mechelen gebeurt dit bv. om de zes weken. Groen raadslid Van Keer stelde eerst voor om dit ook in Asse in te voeren. "Zo wordt bijna alle recycleerbare plastic opgehaald. En het is voor elke burger veel goedkoper dan deze plastic in de gele restafvalzak te blijven steken of deze plastic naar een containerpark te laten brengen." Daarop werd door Jan De Backer geantwoord dat het schepencollege liever geen nieuwe soort vuilniszak en bijhorende ophaalronde wil organiseren, daar Fostplus wellicht binnen enkele jaren zal toelaten dat alle plasticafval in de blauwe PMD-zak mag.

Daarop stelde raadslid Van Keer voor om dan in de tussentijd zo snel mogelijk alvast een inzameling van al het plastic-dat-niet-in-de-blauwe-zak-mag via de containerparken te organiseren.  Met dit voorstel werd wel ingestemd door de gemeenteraad.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?