Art Deco villa Sainte Anne mag niet afgebroken worden

De Provincie weigert het beroep dat de projectontwikkelaar aantekende tegen de negatieve beslissing van het schepencollege over de sloop van de art deco villa Sainte Anne op de hoek van de Villalaan en de Albertstraat en de bouw van 22 appartementen. Gemeenteraadslid Yves Demanet – Halle2019 maakte de beslissing van de deputatie bekend.

Een projectontwikkelaar diende midden vorig jaar bij de dienst Ruimtelijke Ordening een aanvraag in voor ‘het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse parking en fietsenberging na sloop bestaande woning’. Bij het openbaar onderzoek werd het voor de buurtbewoners onmiddellijk duidelijk dat dit over de sloop van de historisch bijzonder waardevolle Villa Sainte Anne, ook wel Villa Reumont genoemd, ging. De buurtbewoners groepeerden zich onmiddellijk in de actiegroep ‘Comité V’ want een ‘art deco’ parel met tuin die, moest plaatsmaken voor zielloos beton, meer verkeers- en parkeerdrukte, daar was niemand voor te vinden.

Het buurtcomité V kreeg binnen de kortste keren niet alleen steun via de sociale media maar ook de Geschied- en Oudheidkundige Kring ging in het verweer met een omstandige, bijzonder goed gedocumenteerde verdediging van Villa Sainte Anne; een tekst die nog steeds de moeite waard is om te lezen en te herlezen. Tenslotte was er ook de onmiskenbare faunawaarde stelde de vleermuizenwerkgroep Myotis.

Het Comité V bracht een petitie in stelling met liefst 3.300 handtekeningen, het college had handen vol met de bezwaarschriften en weigerde uiteindelijk de aanvraag ‘op basis van de bijzondere erfgoedwaarde van het pand’.

Pacha

Villa Sainte-Anne werd destijds gebouwd door de familie Van Lier, de in Halle geboren en getogen eigenaars van de cichoreifabriek ‘Pacha’. Architect René Houssiaux realiseerde in Brusselse soortgelijke villa’s die daar reeds op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staan. Eigenlijk is de Villa één prachtig artistiek historisch waardevol gedenkteken van de economisch-industriële groei van Halle in de 19de en 20ste eeuw.

“De Provincie heeft de weigering van het beroep dat in april werd gepubliceerd vooralsnog niet gemotiveerd. Dat laat vermoeden dat de Deputatie zich dus achter de argumentatie schaart van het Hals college. Het wordt uitkijken naar de rechtsmiddelen die de projectontwikkelaar nu nog kan aanwenden. Wat Halle betreft lijkt het erop dat de nieuwe Halse schepen van Ruimtelijke Ordening (Marijke Ceunen – Groen) paal en perk lijkt te stellen aan de welwillende houding van haar voorgangers ten overstaan van de financieel krachtige appartementenlobby. Zo wordt het uitkijken naar de volgende dossiers die op haar tafel gaan belanden en hoe hiermee zal omgesprongen worden. Wordt opgevolgd”, aldus Gemeenteraadslid Yves Demanet.

Foto: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?