Arconate en Lennik hernieuwen verzustering

ARCONATE / LENNIK - Op de dag van de Republiek in Italië, hernieuwden de gemeenten Lennik en Arconate hun verzustering met de ondertekening van een nieuwe akte die de vriendschapsbanden bevestigt voor de toekomst.

Sinds vorig jaar is een nieuw gemeentebestuur verkozen in Arconate en dit was een gelegenheid om een Lennikse delegatie uit te nodigen en de vriendschapsbanden te herbevestigen. Die Lennikse delegatie was eerder beperkt te noemen want weinige Lennikenaren kregen de kans van het gemeentebestuur om de verzustering mee te maken. De kamers van een aantal Italiaanse gastgezinnen bleven dan ook leeg.

De nieuwe burgemeester Andrea Colombo en zijn team willen opnieuw werk maken van een intensievere uitwisseling tussen de inwoners van beide gemeenten. De uitwisseling van leerlingen tussen beide gemeentelijke scholen, zoals die vroeger bestond, zou kunnen hernomen worden.

De Lennikenaren kregen een mooi gevuld programma aangeboden. Eerst stonden twee dagen gepland met een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in Milaan en maandag volgde een bezoek aan Novara. De plechtigheid rond de verzustering in Arconate zelf stond dinsdag op de agenda.

Zie ook:

http://www.persinfo.org/2015/05/31/burgemeester-van-arconate-verwelkomt-lennikse-delegatie

http://www.persinfo.org/2015/05/27/lennik-bezoekt-zustergemeente-arconate

http://www.persinfo.org/2015/03/13/zustergemeente-arconate-nodigt-lennik-uit-voor-een-bezoek

 

Ingezonden foto

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?