Arbeidsauditeur verzegelt voedingszaak op grondgebied TARL

Op 6 april 2020 heeft de politiezone TARL in bijstand van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ-inspectie) controles uitgevoerd gericht op inbreuken op sociale wetgeving. Meest markante vaststelling was de verzegeling van een voedingszaak.

De controles gericht op inbreuken op sociale wetgeving beogen de aanpak van fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling en andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij illegale tewerkstelling verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij zwartwerk worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald.

De RSZ-inspectie en de politiezone TARL controleerden sectoren die gezien de corona-periode gevoeliger zijn voor sociale fraude zoals zwartwerk of illegale tewerkstelling.

Tijdens de controle van een voedingswinkel werd zwartwerk en illegale tewerkstelling vastgesteld. De betrokkene werd bij gebrek aan verblijfsrecht ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. Eerder werden in dezelfde handelszaak al inbreuken vastgesteld. Op vraag van het arbeidsauditoraat werd de zaak verzegeld naar aanleiding van de controle door politiezone TARL en de RSZ-inspectie. Er volgt nog verder onderzoek door de RSZ-inspectie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?