Alternatieve oplossing voor vredegerecht Herne mogelijk

HERNE - Rond Kerstmis besliste minister van justitie Koen Geens om het vredegerecht in Herne te sluiten en de rechtspraak te centraliseren in Sint-Pieters-Leeuw. Voor de inwoners van Herne, Galmaarden, Gooik en Bever, die een beroep willen doen op de vrederechter, is dit slecht nieuws.

Pajots volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) stelde daarom aan de minister een alternatieve oplossing voor.  Er kunnen maandelijkse zittingen, in een door de gemeente te voorzien lokaal, plaats hebben. Bovendien kunnen Herne, Galmaarden, Gooik en Bever door een hertekening van de kantons, ingedeeld worden bij Lennik in plaats van bij Sint-Pieters-Leeuw.

Een eerste voorstel dat N-VA-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh aftoetste bij de minister is het ‘justice under a tree’-principe. Het is een Afrikaans principe waar de rechters recht spreken op specifieke plaatsen in kleine dorpen zonder dat er voorzien wordt in een echt gerechtsgebouw. Dat moet ook in Herne kunnen.

Kristien Van Vaerenbergh: “Het moet mogelijk zijn dat de gemeente enkele dagen per maand een lokaal voorziet waar de vrederechter zitting kan houden. Dat kan bijvoorbeeld in het gemeentehuis zijn of een lokaal op het OCMW. Ik heb aan de minister voorgesteld de mogelijkheid te onderzoeken dit ook in Herne te doen. De minister zal hiervoor contact opnemen met de gemeente. Zo houden we de vrederechter kort bij de bevolking in Herne.”

De regering plant verder in een latere fase de kantons te hervormen. Ook hier ziet het N-VA-parlementslid mogelijkheden.

Kristien Van Vaerenbergh: “We moeten Herne, Bever en Galmaarden loskoppelen van Sint-Pieters-Leeuw. De afstand is gewoon te ver. Daarom pleit ik ervoor om Herne, Bever, Gooik en Galmaarden onder te brengen bij het kanton Lennik. Dat zou de inwoners heel wat kilometers besparen. Ik heb de suggestie overgemaakt aan de minister die het zal in overweging nemen bij een hertekening van de kantons.”

Brief

Het schepencollege van Herne nam eerder ook al initiatief om de vrederechter toch nog voor enkele zittingen par maand naar de gemeente te laten komen. “We lieten dat in een brief weten en stellen daar ook graag een lokaal voor ter beschikking. We hopen hier binnenkort een antwoord op te krijgen. De herschikking van de gerechtelijke kantons zal pas in een derde fase gebeuren”, zegt burgemeester Kris Poelaert.

Zie ook:

http://www.persinfo.org/2015/12/23/minister-centraliseert-vredegerecht-herne-sint-pieters-leeuw http://www.persinfo.org/2015/11/28/verhuist-vredegerecht-herne-naar-sint-pieters-leeuw


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?