Algemeen Ziekenhuis Halle toont nieuw aanbod

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle konden zorgverleners kennis maken met enkele van de recentste realisaties waaronder de nieuwe organisatie van onze dienst intensieve zorgen, de opstart van de eenheid stroke-midcare (SUMID), de psychiatrische zorgverbreding via de a-dienst, het resultaat van de investeringen in de dienst medische beeldvorming en de aanschaf van een nieuw MUG-voertuig.

Axel Kerkhofs (Algemeen Directeur) en dr Elke Haest (Medisch directeur) lichtten de vernieuwingen toe. Het ziekenhuis wil een actievere rol spelen, om te komen tot een integratie van de aangeboden gezondheidszorg in de Halse regio. Het quasi volledig nieuw directieteam werkte een strategische beleidsvisie uit voor de komende 5 jaar, die stoelt op 5 pijlers.

 -Het ziekenhuis wil een kwaliteitsvolle en patiëntveilige brede basiszorg aanbieden met een hoge servicegraad.  Twee jaar is er gewerkt aan een verbetering va de geleverde kwaliteit en de patiëntveiligheid. De resultaten van een audit om het NIAZ-kwaliteitslabel (Nederlands Instituut voor Accreditatie en Zorg) te behalen zijn zeer positief. Het uiteindelijk resultaat zal in december bekend zijn.

 -Het ziekenhuis wil vervolgens voorzien in toegankelijke, warm-menselijke zorg waar de patiënt centraal staat in samenspraak met familie en externe zorgverleners.

 -Het ziekenhuis gaat in haar aanbod focussen op chronische multidisciplinaire zorg, planbare en laagvariabele zorg, screening en diagnostiek. Dit sluit zowel aan bij pathologische evolutietrends binnen onze maatschappij als bij de specifieke rol die een regionaal ziekenhuis vandaag pp zich moet nemen.

 -Het ziekenhuis wil haar maatschappelijke rol spelen met duurzame investeringen waar financieel mogelijk en haalbaar.

 -Tenslotte wordt er ingezet op een gezond en dynamisch werkklimaat voor de artsen en alle medewerkers want zij zijn de motor van het ziekenhuis.

 Grondige vernieuwingen

 Om bovenstaande visie te realiseren werden een aantal actieplannen opgezet. De dienst Intensieve Zorg kreeg een nieuwe organisatie en uitrusting. De dienst wordt nu 24/24 uur geleid door uitsluitend artsen-intensivisten die kunnen werken met een moderne uitrusting. Er is een SUMID-dienst opgericht voor de opvang van patiënten met een beroerte en van patiënten met sterk verhoogde zorgnood.

 Ook de dienst endocrinologie werd gereorganiseerd naar meer efficiënte zorg.

 Er is tegenwoordig ook een obesitaskliniek waar patiënten kunnen begeleid worden.  Dit kan uitmonden in een chirugisch of niet- chirugisch traject. Er wordt een analoog traject voorzien met de opstart van een borstcentrum. Het ziekenhuis beschikt sinds kort ook over en handchirurg.

 Eind 2016 opende in het AZ Halle ook een erkende a-dienst met  6 plaatsen voor psychiatrische dagbehandeling.

 Beeldvorming

Er werd de voorbije jaren ook geïnvesteerd in een aantal uitrustingen. De Beeldvorming gaat er op vooruit met een nieuwe NMR met verruimde openingsuren, een nieuwe CT-scanner en binnenkort een digitale mammograaf.  De dienst nucleaire geneeskunde kreeg een SPECT-CT en een nieuw botdensitametrietoestel.

 Nieuwe MUG

De dienst spoedgevallen kan binnenkort uitrukken met een nieuw ecologisch MUG-voertuig. De stad Halle zorgde voor de financiële ondersteuning bij de aankoop van een hybride voertuig.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?