Alarm bij de brandweer : "Deze situatie is onhoudbaar"

De werking van de 'Brandweerzone Vlaams Brabant West', die nu meer dan twee jaar geleden werd opgericht, is fel gehypothekeerd. De zone dringt in een open brief bij minister van binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) aan op een betere financiële regeling, en snel.

Nadat op 30 juli 2004 in het Waalse Ghislenghien een gasexplosie meerdere dodelijke slachtoffers maakte, waaronder vijf brandweermannen van het korps van Ath, raakte de hervorming van de brandweerdiensten in een stroomversnelling. De traditionele stedelijke en gemeentelijke brandweerkorpsen verdwenen en gingen op in een groter geheel: de brandweerzones, die in hun huidige vorm van start gingen op 1 januari 2015.

Financiën

Vlaams-Brabant West is een van de grotere zones, met niet minder dan 33 gemeenten waarin 600.000 mensen rekenen op een adequaat en performant georganiseerde brandweer.

Financieel wringt het schoentje echter. "De wetgever bepaalde dat, voor de werking van de zones, de verhouding tussen de financiële bijdragen van de federale overheid en die van de gemeenten moeten evolueren naar verhouding van 50% elk. In de huidige situatie dragen de gemeenten 80% van de financiële bijdragen aan de brandweerzone en de federale overheid slechts 20%", klinkt het bij de Zone Brabant West.

Financiële middelen

Vooral de noodzakelijke uitvoering van het personeelsplan van de brandweer wordt hierdoor gehypothekeerd. "Die voorziet in een personeelsgroei, teneinde tegemoet te komen aan de zorg om elke burger een gelijkwaardige en snelle dienstverlening aan te bieden en om te voldoen aan de veiligheidseisen vooropgesteld door de federale overheid", aldus de brandweer.

De zoneraad trok gisteren aan de alarmbel bij minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken). In een brief aan de minister, maakte de zone duidelijk dat de federale overheid de wettelijke verplichtingen dient na te komen en er snel dient voor te zorgen dat de juiste financiële middelen ter beschikking worden gesteld. "Deze situatie is onhoudbaar", besluit de zone.

Civiele Bescherming

Dan is er ook nog eens het bijkomende nieuws over de sluiting van de kazerne van de Civiele Bescherming in Liedekerke, waardoor de werklast voor de zone Vlaams-Brabant West zal stijgen. Lees ook : Doek valt voor Civiele Bescherming Liedekerke

"Bovenop de moeilijkheden om het personeelsbestand naar het nodig niveau te brengen, wordt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West eveneens geconfronteerd met een dreigende sluiting van de permanente eenheid van de Civiele Bescherming in Liedekerke", klinkt het. "Deze sluiting betekent een significante stijging van de werklast voor de brandweer. De Civiele Bescherming van Liedekerke speelt namelijk, naast haar klassieke opdrachten, een belangrijke rol in de dringende tussenkomsten voor ambulance- en brandweerhulp. We eisen snel snel duidelijkheid en initiatieven om invulling te geven aan van de gemaakte engagementen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?