Afvalberg op snelwegparking elke dag groter

Er stapelt zich al geruime tijd een enorme berg afval op aan de snelwegparking langs de E40 in Groot-Bijgaarden richting kust.

Burgemeester Willy Segers ziet het met lede ogen aan. Gezien het om 'autosnelweggebied' gaat, kan het lokaal bestuur volgens hem niet ingrijpen. Hij legt de verantwoordelijkheid bij het Agentschap wegen en verkeer en de federale wegpolitie. Segers laat weten dat de diensten, nog maar eens, op de hoogte zijn gesteld.

Intussen lijkt de afvalberg, die onder meer bouwafval, huisraad en restafvalzakken bevat, dag na dag te groeien.

De site richting Brussel, waar regelmatig ook veel afval ligt, lijkt op het eerste gezicht redelijk recent nog proper gemaakt.

Reactie Agentschap Wegen en Verkeer:

Domein in beheer van concessiehouder

"Groot-Bijgaarden is een parking die onder het beheer is van een concessiehouder. Het Agentschap Wegen en Verkeer weet dat de concessiehouder dagelijks de vuilbakken van de parking laat ledigen, samen met het ophalen van zwerfvuil in de groenzone rond deze vuilbakken. Daarnaast worden er op regelmatige tijdstippen ophalingen georganiseerd om het afval van het sluikstorten in containers op te bergen. Maar zelfs die inspanningen zijn niet toereikend.De sluikstortproblematiek in ter hoogte van de snelwegparking in Groot-Bijgaarden is gekend bij AWV en de concessiehouder heeft - om een idee te geven - hier op 6 maanden tijd al 30.000 euro extra aan opruimkosten geïnvesteerd.

Opruim van het afval dat er nu ligt

De concessiehouder heeft een kraan en 3 containers besteld. Er wordt verwacht dat dit tegen het einde van de week/weekend zal opgeruimd zijn.

Verbetering in zicht in de loop van het najaar 2022

De problematiek is daar dus al langer gekend, maar de laatste maanden erg versterkt door de werken die er aan de gang zijn. De concessie is in verbouwing en er zijn nog steeds twee dienstingangen vrij toegankelijk. In de loop van september worden beide dienstingangen wel gesloten en komen er slagbomen, zodat alleen bevoegden binnen kunnen. Verder is het wel de bedoeling om ook op dit domein camera's te installeren en hekken te plaatsen langsheen de parking. Hiervoor worden zowel door de concessiehouder als door AWV de nodige investeringen gedaan, zodat het hekwerk en de camera's in de loop van dit najaar geïnstalleerd zullen zijn.

Deze aanpassingen - samen met meer handhaving door de federale wegpolitie - moeten een beter vooruitzicht voor de toekomst geven. Ook hier geeft de federale wegpolitie (autosnelwegdomein) aan dat door onderbemanning de sluikstort niet meteen bovenaan de prioriteitenlijst staat. Naast sluikstorten is deze parking door zijn ligging ook gekend voor transmigratieproblematiek, illegale handel, et cetera.Als laatste willen we als agentschap meegeven dat de verantwoordelijkheid en oorzaak voor deze problematiek nog steeds bij de sluikstorter ligt. We hopen dan ook dat de camerabeelden in de toekomst gebruikt zullen worden om de illegale praktijken een halt toe te roepen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?