Affligem hernieuwt milieuraad en zoekt naar kandidaten

De gemeente Affligem is op zoek naar geïnteresseerden om mee te stappen in de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (milieuraad). Deze zal dit jaar namelijk hernieuwd worden. Ze zoeken afgevaardigden voor de organisaties, maar ook gewone inwoners met kennis en interesse over het milieu en de natuur kunnen zich kandidaat stellen. Dat kan nog tot en met 14 juni.

Om de zoveel tijd wordt de milieuraad in Affligem hernieuwd, ook dit jaar is dat het geval en daarom is de gemeente op zoek naar nieuwe bestuursleden die jaarlijks zo’n vijf vergaderingen zullen houden over het milieu en de natuur. De gemeentelijke adviesraad heeft namelijk meerdere taken die ze moet vervullen.

“Zij geeft advies aan het schepencollege of gemeenteraad over aangelegenheden die te maken hebben met leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Dit advies wordt doorgaans gegeven op vraag van het schepencollege of gemeenteraad. De milieuraad kan echter ook op eigen initiatief adviseren. De milieuraad beoogt eveneens de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, milieu en het landschap in de gemeente. Zij vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden”, klinkt het.

Kandidaten

De gemeente is op zoek naar vertegenwoordigers van organisaties zoals milieu- en natuurverenigingen, jachtverenigingen, onderwijsinstellingen…. Zo willen ze een zo breed mogelijk draagvlak realiseren.

Maar ook geïnteresseerde burgers met kennis inzake milieu en natuur kunnen zich kandidaat stellen. Bij het opstellen van de samenstelling zal namelijk rekening gehouden worden met enkele statutair opgelegde pariteiten (bv. man/vrouw-verhouding, politiek mandaat, vertegenwoordigers van politieke fracties in de gemeenteraad…).

Zich kandidaat stellen kan door je persoonlijke gegevens en een beknopte motivatie schriftelijk in te dienen bij de bevoegde ambtenaar Annick Van de Gucht. Dat kan op het adres Bellestraat 99 te 1790 Affligem of via mail naar milieu@affligem.be. Dat moet gedaan worden tegen 14 juni 2020.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?