Actieweek tegen alcohol achter het stuur: resultaten

Al gehoord van de Provinciale campagne tegen dronkenschap achter het stuur? De lokale politie Zennevallei deed mee en voerde tussen 22 en 28 februari dagelijks één tot meerdere kleine gerichte controles naar het rijden onder invloed.

Bijkomend werd er ook gecontroleerd op GSM-gebruik achter het stuur dat zorgt voor afleiding en dus eveneens het risico op een verkeersongeval behoorlijk vergroot.

In totaal werd bij 123 bestuurders een ademtest afgenomen. Slechts één persoon bleek positief. Twee andere bestuurders bleken evenwel onder invloed van drugs. Op vlak van afleiding werden 50 bestuurders betrapt op GSM-gebruik achter het stuur. Allen kregen een bekeuring.

Daarnaast werden nog andere overtredingen geverbaliseerd, zoals niet verzekering, rijden spijts verval, geen gordeldracht, inbreuken op jaarlijkse technische keuring en een inbreuk op de wetgeving inzake rij- en rusttijden.

Gelijkaardige acties zullen meermaals per jaar plaatshebben. U bent dus gewaarschuwd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?