Actiecomité ‘STOP Ruilverkaveling Gooik’ vindt steun bij Marcel Vossen en Hugo Abts

GOOIK - Actiecomité ‘STOP Ruilverkaveling Gooik’ blijft aandringen op een grondig debat over de plannen van het Vlaams Gewest en gemeente Gooik om 3.500 hectare landbouwpercelen te ruilverkavelen. Al meer dan 400 mensen sloten zich aan bij de actie. De aciegroep haalt opmerkelijke uitspraken aan van twee experten op het gebied van landschapsbeheer.

“Het mooie Bruegel-landschap van het Pajottenland dreigt plaats te maken voor monotone landbouw-percelen met minder natuur, een minder mooi landschap en minder wandelwegen. ‘STOP Ruilverkaveling Gooik’ wil zo veel mogelijk proteststemmen tegen de ruilverkaveling verzamelen”, zegt het actiecomité. Inwoners en verenigingen worden opgeroepen om zich aan te sluiten via SMS, email, online petitie, blog, brief of www.facebook.com/stopruilverkaveling. Intussen hebben al meer dan 400 mensen zich aangesloten bij de actie.

“We citeren twee mensen die een uitgesproken mening hebben vanuit hun jarenlange ervaring. Beiden vinden de geplande ruilverkaveling een té zware en onomkeerbare ingreep. Het is een onverantwoord risico om op zulke grote schaal in te grijpen in het evenwicht van landschap, landbouw, natuur, geschiedenis, erfgoed, recreatie… “, zegt de actiegroep.

Marcel Vossen was provinciaal directeur van Agentschap voor Natuur en Bos en afkomstig uit Gooik. In kader van het vooronderzoek spreekt hij zich resoluut uit tegen de ruilverkavelingsplannen(1):

“De authenticiteit van dit historische, organisch geëvolueerde landschap met zijn typische reliëf moet kost wat kost behouden blijven. Het historisch landschap van de Romeinen en Bruegel, dat vergelijkbaar is met een Engels landschapspark, mag niet ingrijpend gewijzigd worden. Ruilverkaveling is in Gooik niet gepast aangezien dit staat voor de herstructurering en vergroting van de percelen, waarbij de typische kleinschaligheid van het landschap te drastisch wijzigt”.

Hugo Abts, voorzitter van Natuurpunt Oost-Brabant en ondervoorzitter van Natuurpunt vzw, volgt het thema natuur-landbouw al 30 jaar en is actief betrokken bij enkele lopende ruilverkavelingen(2):

“Een aanmoediging voor de mensen in het Pajottenland die zich verzetten tegen de ruilverkaveling. Na de ervaringen in Hoegaarden, Vissenaken en Willebringen kan ik jullie geen ongelijk geven. Mijn eigen strategie, die gelooft dat instituties met redelijke argumenten kunnen overtuigd worden en dat samenwerking tussen partners mogelijk is binnen een ruilverkaveling, was te goedgelovig. Mensen uit het Pajottenland: hou vol!”

Actiegroep ‘STOP Ruilverkaveling Gooik’ heeft de geelgors als mascotte gekozen: deze typische akkervogel heeft zwaar te lijden onder de achteruitgang van de natuur en het landschap in het Pajottenland.

www.facebook.com/stopruilverkaveling stopruilverkaveling@gmail.com

(1) Geciteerd uit: Peiling draagvlak ruilverkaveling Gooik met Agentschap Natuur en Bos, vooronderzoek. Volledige document staat op www.facebook.com/ruilverkaveling.

(2) Mails en www.facebook.com/hugo.abts.3


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?