Actie tegen verdwijnende bushaltes

Vanaf 2022 worden in heel Vlaanderen bushaltes geschrapt. Uit cijfers van De Lijn blijkt dat vanaf 2022 ook in Halle heel wat haltes zullen verdwijnen. PVDA Halle voerde dinsdagavond actie tegen die plannen. Persinfo stak zijn licht op bij de gemeenten van de regio. We kregen antwoorden, waarvan sommige nog niet definitief zijn.

Lees verder onder deze foto:

Vanaf 2022 gaat een nieuw decreet van de Vlaamse Regering in, waarbij in heel Vlaanderen ongeveer 1 op 5 bushaltes zullen worden geschrapt. Uit cijfers van De Lijn blijkt dat ook Halle niet zal ontsnappen.

“In Halle dreigen minstens 44 bushaltes te worden geschrapt”, vertelt Kevin Kestemont van PVDA Halle. “In een aantal wijken zouden daardoor een heleboel haltes gewoon verdwijnen. Heel wat mensen moeten daardoor verder stappen naar een bushalte. Wij vinden dat een slecht idee. Door de dienstverlening af te bouwen, tref je alle mensen die het openbaar vervoer gebruiken om op hun werk te geraken, om bij familie op bezoek te gaan of de bus gebruiken om een bezoek te brengen aan ons centrum of de markt. Wij vrezen dat door deze plannen steeds meer Hallenaren op het gebruik van hun auto zijn aangewezen. Dat terwijl het stadsbestuur sinds begin dit jaar wel de parkeertarieven heeft opgedreven. Asociaal is dat”, vervolgt Kevin Kestemont. “Om op een sociale manier de files en de milieu- en klimaatproblemen aan te pakken, zou er net moeten geïnvesteerd worden in meer openbaar vervoer. De Vlaamse regering doet nu net het tegenovergestelde.”

Lees verder onder deze plannen:

Actie

PVDA Halle is ondertussen gestart met het informeren van de inwoners in de getroffen wijken. De geschrapte bushaltes aan de Biezeweide, op Sint-Rochus, werden dinsdag al voorzien van een affiche met de nodige info. “Momenteel zijn wij aan het nagaan welke haltes precies worden geschrapt. Dat willen we nu verder in kaart brengen zodat de werkelijke impact voor onze stad duidelijk wordt. Daarnaast willen wij dat de inwoners zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de plannen. Momenteel zijn we daar zelf mee gestart. We brengen zelf overal affiches aan aan de geschrapte haltes, we plaatsen ook een kaart met alle geschrapte haltes op onze website en starten ook een bevraging in de getroffen wijken. Wij roepen ook het stadsbestuur op zich tegen deze plannen te verzetten.”

Persinfo vroeg aan de gemeente in onze regio wat er gaat wijzigen aan de bushaltes. Dit in afwachting van een communicatie door De Lijn of de Vervoersregio. We kregen volgende antwoorden:

ASSE

Geen antwoord

BEERSEL

Verwijst naar de communicatie van De Lijn.

BEVER:

De haltes Bever ‘Akrenbos/Bloemendael’ worden ‘Bever Wijsbeek’. De haltes ‘Bever Bloemendael/Burght’ krijgen de nieuwe naam: ‘Bever Burght’. ‘Bever Burght’ wordt ‘’Bever Kerkhove’. ‘Bever Dikbilstier’ kan samengevoegd worden met ‘Bever Kapel’ thv zijstraat en de naam  Bosstraat’ krijgen. Halte ‘Bever Kerkhove’ wordt ‘Bever Kaashoeve’.

De haltes ‘Bever Broeck’, verdwijnen omdat ze dicht bij omliggende haltes liggen (300 m) en op een onveilige locatie aan de N263 zonder voetpad.

DILBEEK:

Schepen van mobiliteit Stijn Quaghebeur: “ Er worden amper haltes afgeschaft in functie van verdwijnende lijnen. In onze gemeente is dit niet het geval. Er wordt vooral aan optimalisatie gedaan. Een aantal haltes worden bvb samengevoegd omdat ze te dicht bij elkaar liggen. En dus voor tijdsverlies zorgen en dus voor verminderde doorstroming en dienstverlening."

Heel de oefening van basisbereikbaarheid beoogt een kwaliteitsverhoging en meer aanbod waar de vraag hoog ligt. En een basisaanbod, in verschillende vormen, waar de vraag lager ligt. Met dezelfde middelen zal men vermoedelijk zo naar een stijging van reizigers gaan van om en beide 7% in de Vlaamse Rand. Hetzelfde belastinggeld wordt dus beter besteed."

DROGENBOS

 José Lefever, schepen van mobiliteit: “Er worden geen haltes afgeschaft in Drogenbos. De enige wijziging op het grondgebied van de gemeente is een naamswijziging van de halte Eggergat. “Het is wel duidelijk dat er verwijzing niet overeenkomt met de straatnaam Eggergat. Deze straat ligt helemaal in het zuiden van de gemeente, op ongeveer 2 km afstand van de gelijknamige bushalte. Omwille van deze mogelijk verwarring tussen de bushalte en de straatnaam, wensen we de bushalte te hernoemen naar Drogenbos Bempt. Deze verwijzing is naar de Bemptstraat, die parallel loopt aan de Verlengde Stallestraat en vlakbij de bushalte is gelegen.

Voor een aantal lijnen wordt de frequentie (in het weekend en/of tijdens vakantieperiodes) aangepast.”

GALMAARDEN

Volgens een persbericht van de gemeente Galmaarden sneuvelen er 22 haltes op grondgebied van die gemeente. “Bij het bekijken van de verschillende haltes werd rekening gehouden met de huidige omgeving, afstanden tot vorige en volgende haltes, aantal opstappers, attractiepolen in de nabijheid, ligging ten opzichte van kruispunten, veiligheid en afstand tot woningen. Vanaf 1 september worden er een aantal haltes niet meer bediend, deze worden geschrapt of verplaatst. Deze haltes worden allemaal voorzien van een affiche.”

“De Lijn wil 22 haltes schrappen. 79 haltes worden behouden waarvan er zes van naam veranderen. Er worden ook twee haltes verplaatst, vier samengevoegd. Het gemeentebestuur heeft enkele opmerkingen en bezwaren opgesteld tegen de schrapping van bepaalde haltes. Een volledig verslag kan geraadpleegd worden op de website van de gemeente Galmaarden.”

“Zo wil De Lijn de haltes Tollembeek Plaats schrappen op Lijn 71 omdat daar slechts een schoolbus stopt. Er zijn daar weinig opstappers en de haltes liggen dicht bij de haltes Schoolstraat en Statiestraat. Het schepencollege wil die haltes toch behouden. De Lijn wil ook de Haltes Vollezele Brillant schrappen maar het college wil die behouden omdat ze aan een horecazaak gelegen zijn.

De lijn 161 Geraardsbergen-Galmaarden-Leerbeek wordt lijn 61 en de bediening op zaterdag valt weg. De Lijn Ninove-Vollezele-Leerbeek 161 wordt lijn 61. Door een nieuw traject op Gooik bereiken de bussen sneller Leerbeek. Op zaterdag stijgt de frequentie van 120 naar 62 minuten.

Lijnen 71-72-74-77 en 502 worden lijnen 711-712-714-717 en 622 maar blijven voor de rest ongewijzigd. Voor de tijdstippen op zaterdag waarop De Lijn geen bussen meer inzet, wordt vervoer op maat uitgewerkt in de vorm van semiflex- of flexbus (belbus).é

GOOIK

Schepen van mobiliteit Simon De Boeck: "Dit is een relevant thema voor onze landelijke omgeving. De Lijn stelt voor om een 20-tal haltes te verplaatsen, af te schaffen of samen te voegen. Met minstens de helft van de voorstellen hebben we een probleem, we gaven dit recent door en wachten op reactie.”

“De voorgestelde wijzigingen van de lijnen hebben vooral een negatieve invloed op deelgemeente Kester. Daar verdwijnen of krimpen 3 lijnen, bv lijn 144 naar Brussel. Er zal in het weekend en op daluren helemaal geen bus meer zijn. Hetzelfde gebeurt in een aantal deelgemeenten in Herne en Galmaarden, dacht ik.”

“De vervoerregioraad heeft een voorstel om dat op te vangen met Vervoer op Maat. Maar dat is theorie, want de Vlaamse Regering en minister Lydia Peeters voorzagen niet genoeg geld om dat plan uit te voeren.”

“Dankzij de centrale positie van stelplaats Leerbeek, valt het voorstel voor de andere deelgemeenten (Gooik, Strijland, Oetingen) nog mee.”

HALLE

Bram Vandenbroecke, schepen van mobiliteit: “Ik zou bijzonder graag op je vragen willen antwoorden. Maar er is één probleem. De communicatie wordt getrokken door de Vervoerregioraad Vlaamse Rand. Enkele weken geleden polste ik al eens naar een stand van zaken en men beloofde dat het er snel zou aankomen. Maar behoudens mijn vergissing gebeurde dit nog niet. Het lijkt me dan ook het meest zuivere om niet voor onze beurt te spreken.  Eens die communicatie gebeurt ga ik met plezier in op jullie vragen.”

“Ik kan wel al 3 zaken meegeven.

-              1) De oefening is in wezen een uitvoeringsbesluit van het decreet basisbereikbaarheid.  De haltes die vallen onder het derde niveau hiervan binnen vervoer op maat vallen hier niet onder.

-              2) Bij de beoordeling van de halteplaatsen bekeek men een aantal criteria: nabijheid van andere haltes, aantal opstappers en nabijheid van attractiepolen.

-              3) De ongeveer 3/4e haltes waar behoudens naamwijzigingen niet aan geraakt wordt vertegenwoordigen net geen 94 procent van het aantal reizigers.”

HERNE

Carina Ricour, schepen van mobiliteit: “De gemeente gaat akkoord met het schrappen van de haltes: ‘ Herfelingen Beeldekensweg (Steenweg Asse)’, ‘Herne Kapelleke (Ekkelenbergstraat)’ en ‘Herne Nattendries (Ekkelenbergstraat)’.”

“Lijn 161 heeft geen bediening meer in het weekend en wordt voortaan lijn “61”

Herne hecht zijn goedkeuring aan het samenvoegen van de haltes Herfelingen Centrum en Herfelingen Klooster tot een nieuwe halte gelegen aan de gemeentelijke basisschool De Regenboog en stelt voor deze halte te hernoemen naar ‘Herfelingen School de Regenboog’. De halte ‘’Herne Scholen wordt hernoemd naar ‘Herne Markevallei’.

De gemeente vroeg tevergeefs een bushalte aan het station.”

LENNIK

Nieuwe buslijn voor Lennik

Schepen van mobiliteit Yves De Muylder betreurt dat er in tegenstelling tot andere vervoersregio’s veel minder budget is voorzien voor deze regio. “De oefening van de haltespreiding werd gemaakt in het kader van het Decreet Basisbereikbaarheid. Het aanbod van het openbaar vervoer wordt herbekeken vanuit de vraag naar openbaar vervoer. Voor kleine gemeenten zoals Lennik betekent deze oefening een verschuiving in het openbaar vervoer van het Kernnet en Aanvullend Net naar Vervoer Op Maat, maar ook een samenvoeging van lijnen of het verhogen van de frequenties van lijnen. Maar dit alles wordt zeer kritisch bekeken en waar nodig worden correcties uitgevoerd om de zogenaamde blinde vlekken op te vangen.”

“Wel kunnen wij al melden dat er een nieuwe verbinding komt tussen het centrum en Eizeringen en dat deze lijn verder rijdt in de richting van Ternat en Asse.”

“Zoals de naam haltespreiding al doet vermoeden, worden hierbij de haltes door De Lijn (her)bekeken met de bedoeling de buslijnen zo efficiënt mogelijk te maken. Binnen De Lijn en de Vervoerregio zijn wij nog volop bezig met deze oefening. Voor Lennik specifiek had het voorstel van De Lijn impact op een 25-tal haltes( verplaatsen, samenvoegen of afschaffen). Momenteel zijn wij nog in overleg met De Lijn over een aantal punten. Het gemeentebestuur van Lennik doet zijn uiterste best om de impact tot een minimum te beperken. Maar binnen de Vervoerregio zijn de mogelijkheden niet eindeloos, door een beperkt budget moeten er soms keuzes gemaakt worden. Met De Lijn werd afgesproken dat er op tijd gecommuniceerd zal worden naar de bevolking zodat er duidelijkheid komt.”

Samenvoeging 141 en 142

We vernemen aanpassingen op de lijnen 141 en 142. 142 zou niet meer afslaan aan de Gustaaf Van der Steenstraat maar doorrijden naar de halte aan de Winkelstraat, om daar af te slaan naar Gaasbeek om vandaar naar Vlezenbeek en Erasmus te rijden. Op die manier vervallen er enkele haltes op de Gustaaf Van der Steenstraat. De 141 slaat ook al aan de Winkelstraat en volgt daar hetzelfde traject als de 142. Op Die manier verliest de Brusselsestraat in Sint-Martens-Lennik en de Lenniksebaan in Vlezenbeek en Itterbeek een aantal haltes.

MERCHTEM

Twee nieuwe lijnen

Lien Casier, schepen van Mobiliteit: “Wij krijgen er op termijn twee lijnen bij en onze huidige lijnen krijgen bijna allemaal een frequentie verhoging. Er worden voor alle duidelijkheid ook geen lijnen afgeschaft. De Lijn ging op al onze suggesties en opmerkingen in, al brachten we weinig wijzigingen aan het voorstel van De Lijn aan.”

Halte Bollebeek wordt samengevoegd met die van Asse op grondgebied van Asse (thv de kerk Bollebeek). Halte "huisnummer 20" op Steenweg op Asse en "Wolvertemsesteenweg 196 worden geschrapt wegens slechts 10 op- en afstappers op een hele maand. Halte "Kattestraat" (gelegen in Gasthuisstraat tussen Langesteenweg en Dendermondestraat) wordt geschrapt wegens geen opstappers gedurende de hele maand en halte Ter Dreef is slechts 130m verder. Er komen geen nieuwe haltes. Twaalf haltes krijgen een naamswijziging, waaronder "Brussegem Huis nr.13" naar "Brussegem Hagebeuk" en enkele straatnamen die juist worden gecorrigeerd zoals de "Merchtem Kleystraat" die "Merchtem Kleistraat" gaat heten.

OPWIJK

Mia Van der Straeten, administratief hoofdmedewerker infrastructuur: “Omdat de belbus afgeschaft wordt, verdwijnen de 16 haltes die enkel gebruikt worden door de belbus. Deze haltes worden opgenomen in het Vervoer Op Maat.”

“Wat de reguliere lijnen betreft is het aantal haltes dat verdwijnt beperkt: van de 58 haltes verdwijnen er 10, er blijven 48 haltes behouden waarvan er één halte verplaatst wordt en er komt één nieuwe halte bij:

-              Lijn 23 en lijn 24 worden in het nieuwe vervoersplan 2022 samengevoegd tot één lijn: Lijn 20. Op vraag van het gemeentebestuur werd de route van de nieuwe lijn aangepast en worden ook de haltes aangepast. Hierdoor verdwijnen er 6 haltes, wordt er één halte verplaatst en komt er één nieuwe halte bij.

-              Door de optimalisering van De Lijn verdwijnen er op de andere lijnen door Opwijk nog 4 bijkomende haltes. Dit is op vraag van het bestuur minder dan oorspronkelijk door De Lijn voorgesteld. De haltes die verdwijnen zijn haltes met een zeer beperkt aantal reizigers of haltes die zeer kort op mekaar gelegen zijn.

Er was een zeer goed en constructief overleg met de mensen van De Lijn.”

ROOSDAAL

Geen antwoord

 SINT-PIETERS-LEEUW

“Op de Lenniksebaan zal lijn 141 toegevoegd worden aan lijn 142 (Postweg) naar één lijn die de Postweg volgt. Hierdoor zullen de haltes Veldekensstraat en Pedestraat niet meer bediend worden. De combinatie van lijn 141 en 142 zal wel zorgen voor een hogere frequentie in het centrum van Vlezenbeek. Het worden 4 bussen per uur ipv 2.

De lijn 145 die nu naar de Brabantpoort (SPL site 250) gaat, zal eindigen aan het gemeentehuis. Dit omdat cijfers van bezetting hebben aangetoond dat er minder dan één bezoeker/passagier per bus aanwezig was op het traject gemeentehuis – Brabantpoort (laatste traject). De haltes: Sint-Pieters-Leeuw Site 250 (x2) en    Sint-Pieters-Leeuw J.B. Cardijnstraat (x2) verdwijnen.

Overgang Marktbus naar Vervoer op Maat (VOM)

Aan de haltes Sint Pieters Leeuw ‘Alsput’ (x2), ‘In de Jonge Vlieger’ (x2), ‘In de Oude Smis’ (x2), ‘J.B.Cardijnstraat’ (x2), ‘Mekingen’ (x2), ‘Frans Pickestraat’ (x2)’ en ‘Vosholenweg’ (x2) stopt momenteel enkel de Marktbus. Deze haltes zullen overgenomen worden in het Vervoer op Maat (VOM). Deze haltes verdwijnen uit het kernnet/aanvullend net maar worden overgenomen in het VOM. VOM gaat mensen niet thuis ophalen, maar wel aan de haltes.

Schrapping in het kader van haltespreiding

Hier worden enkele haltes geschrapt omdat ze zo dicht bij een volgende halte liggen, waardoor het comfort voor de reiziger op de bus daalt. Omwille van die reden, wordt de tussenliggende halte geschrapt, maar heeft de bewoner in de omgeving nog wel een volwaardig alternatief. Het gaat om Oudenaken ‘Rispen’ (x2) en ‘Schamelbeek’ (x2), Sint-Pieters-Leeuw ‘Aan de witten ezel’ (x2) en ‘De Klink (x2)’ en Vlezenbeek ‘Heilige Geest’ (x2)

Afgeschafte lijnen:

-Lijn 145 met zeer laag gebruik wordt afgeschaft – maar geïntegreerd met lijn 144.

Lijnen 144 en 145 worden beiden ingekort tot de halte Gemeentehuis, omwille van het lage aantal reizigers op het verdere traject tijdens de daluren. Aangezien ze hierdoor geen verschillend traject meer hebben, worden de ritten op schooldagen van lijn 145 geïntegreerd in lijn 144. Tijdens de schoolspits zal lijn 144 wel nog 4 ritten hebben op schooldagen richting Leerbeek/Sint-Godelieve via Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken.

-Schoollijn 575 Vlezenbeek – Lot – Ukkel, met slechts 1 rit per dag en daarenboven een zeer laag gebruik, verdwijnt ook.

De middelen van deze buslijn worden in de nieuwe tangentiële lijn 52 (zie lager) geherinvesteerd. Lijn 52 zal rijden van Alsemberg Winderickxplein via Beersel en het centrum van Sint-Pieters-Leeuw naar Vlezenbeek Ziekenhuis Inkendaal.

De gebruikers van lijn 575 kunnen lijn 52 nemen tot Beersel centrum en daar overstappen op lijn 154 naar Ukkel. Er is dus een perfect alternatief.

Samengevoegde Lijnen

-Lijnen 141 en 142 worden samengevoegd (zie eerder)

Traject nieuw samengevoegde lijn: Joseph Wybranlaan (Anderlecht)  – Postweg (Vlezenbeek) – Kasteelstraat (Gaasbeek) – Donkerstraat – Winkelstraat – Gaasbeeksestraat – N282 Lenniksebaan

-Lijn 144 wordt voor het grootste gedeelte samengevoegd met lijn 145, behalve dus voor het stuk tussen het gemeentehuis en Oudenaken/SL Berchem. Er zal niet worden gereden tijdens de daluren maar wel tijdens de schoolspits. Dan zal lijn 144 nog 4 ritten hebben op schooldagen richting Leerbeek-St.Godelieve via Oudenaken/SL Berchem.

Op vraag van de gemeente:

-De nieuwe buslijn 52 op vraag van de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en  Beersel komt er en dit na onze initiële vraag van 2014/2015. Dit is een volledig nieuwe tangentlijn, die rijdt van Alsemberg Winderickxplein via Beersel en het centrum van Sint-Pieters-Leeuw naar Vlezenbeek Ziekenhuis Inkendaal.

Deze lijn verbindt de meeste deelgemeenten van Beersel rechtstreeks met elkaar: Alsemberg, Beersel en Lot. Deze zorgt meteen ook voor een nieuwe cadansverbinding met Sint-Pieters-Leeuw en Vlezenbeek en een snellere verbinding, weliswaar met een overstap in Lot, voor onze inwoners van Ruisbroek naar het centrum van de Rink (markt, gemeentehuis,…).

-Het uitrollen van vervoer op maat:  geeft invulling aan witte vlekken ontstaan door gewijzigd busnet. Voor Sint-Pieters-Leeuw wordt een Semi-Flex systeem voorgesteld

Twee nieuwe bushaltes t.h.v. het gemeentehuis:

-              Op de Brusselbaan, nodig voor lijn 144 die ingekort wordt tot het gemeentehuis omwille van een keerpunt.

-              Op de Victor Nonnemanstraat, nodig voor de nieuwe tangentiële buslijn 52 richting Vlezenbeek

PEPINGEN

Verwijzing naar communicatie De Lijn

TERNAT

Noord-zuidverbinding

Gunter Desmet, schepen van mobiliteit: “Er waren 95 haltes, in de toekomst zijn dat er 83, de 10 marktbushaltes worden niet meegeteld, aangezien de marktbus niet tot het vervoersplan behoort. Er worden 65 haltes behouden, 14 weinig gebruikte en dicht tegen elkaar gelegen haltes worden samengevoegd tot 7. Er komen 10 nieuwe haltes door de nieuwe busverbindingen. Eén halte verhuist van Dilbeek naar Ternat. 13 haltes worden niet meer bediend."

Er zijn twee grote verbeteringen voor de gemeente Ternat:

-              lijn 116 wordt structureel doorgetrokken tot aan het station van Ternat

-              De Lijn voert op vraag van Lennik, Ternat en Asse de reeds jaren gewenste noord-zuidverbinding van Leerbeek naar Lennik naar Wambeek-centrum, Ternat-centrum, station Ternat en centrum Asse in

"De gemeente betreurt dat de omgeving Fossebaan en omgeving Meersstraat geen reguliere busverbinding krijgen. Voor de Fossebaan zou er ooit vervoer op maat via taxi-cheques uitgewerkt worden, maar Vlaanderen heeft daarvoor voorlopig geen middelen", aldus schepen Desmet.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?