Actie 'Helm Op Fluo Top' van start in onderwijs

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) gaven vandaag samen met de leerlingen van de GO!-basisschool De Regenboog in Grimbergen het startschot van Helm Op Fluo Top, een actie die kinderen uit de kleuter- en lagere scholen op een leuke manier wil stimuleren om fluokledij en een fietshelm te dragen. Helm Op Fluo Top is een initiatief van de VSV in samenwerking met de Vlaamse overheid, ZOO Antwerpen, Planckendael, Serpentarium Blankenberge, Boomerang TV en Nutcase.

Helm Op Fluo Top loopt voor het derde schooljaar op rij in heel Vlaanderen. In totaal hebben 1.236 scholen zich ingeschreven om deel te nemen, samen goed voor meer dan 326.000 leerlingen. Vorig schooljaar telde de actie 310.000 deelnemers.

Met Helm Op Fluo Top wil de VSV de veiligheid van jonge voetgangers en fietsers in het woon-schoolverkeer vergroten. Zowat één op de drie (34,8%) kinderen tussen 3 en 11 jaar die in Vlaanderen het slachtoffer worden van een verkeersongeval, zijn immers op weg van of naar de school. Kinderen die te voet of per fiets naar school komen, zijn daarbij in de donkere wintermaanden extra kwetsbaar. In de periode tussen november en eind februari is het risico reëel dat autobestuurders hen in het (schemer)duister niet of te laat opmerken.

Hesje en fietshelm: de veilige keuze

Met een fluohesje zijn kinderen beter en vanop grotere afstand zichtbaar in het verkeer, zodat automobilisten hun gedrag kunnen aanpassen en ongevallen kunnen vermijden. Fluohesjes zorgen er voor dat voetgangers en fietsers in het donker al vanop 150 meter zichtbaar zijn voor aankomende auto’s. Met donkere kleren reikt de zichtbaarheid slechts tot 20 meter, met lichte kleren tot op 50 meter. Een automobilist die 50 km/u rijdt, heeft in ideale omstandigheden 26 meter nodig om te stoppen en kan dus nooit tijdig stilstaan als hij een kind in donkere kleren op de rijbaan opmerkt. Recent Deens onderzoek bij (volwassen) fietsers komt tot de conclusie dat fluokledij het risico op letselongevallen aanzienlijk vermindert en dat zelfs een beperkt gebruik van reflecterend materiaal in de kledij bescherming kan bieden.

Gebeurt er toch een ongeval, dan zorgt een fietshelm er voor dat het risico op een ernstig hoofdletsel met meer dan 65% afneemt. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat hoofd- of hersenletsels bij fietsongevallen naar verhouding het vaakst voorkomen bij kinderen en jongeren. Zeker voor jonge fietsers en fietspassagiers is een fietshelm dus sterk aan te raden.

Minister Weyts: ‘De veiligheid van kinderen in het verkeer hangt in de eerste plaats af van de manier waarop anderen zich gedragen. Maar door er voor te zorgen dat je als kwetsbare weggebruiker beter gezien wordt, kun je ongevallen voorkomen. En met een fietshelm beperk je de letsels als het toch fout loopt. Daarom wil ik kinderen positief stimuleren om een fluohesje en fietshelm te dragen en hen daarvoor belonen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Verder zet ik in op kordate snelheidshandhaving, onder meer met trajectcontroles op gewestwegen, en zorgen we voor meer en betere fietspaden’.

Gratis naar ZOO Antwerpen of Planckendael

Voor elke dag waarop ze met een fluohesje naar school komen, krijgen de leerlingen een sticker op hun Helm Op Fluo Top-spaartkaart. Wie daarbij ook nog eens een fietshelm draagt, krijgt een extra sticker. 29 stickers geven recht op een toegang voor het Serpentarium in Blankenberge, een volle kaart (50 stickers) geeft recht op een toegang tot Planckendael of ZOO Antwerpen. Sparen kan ook in klasverband: de klassen die de meeste stickers verzamelen, maken onder meer kans op een klasuitstap naar ZOO Antwerpen of Planckendael, of Nutcase-fietshelmen voor de volledige klas.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?