Academie beeldende en audiovisuele kunst vestigt zich in Roosdaal

Het gemeentebestuur van Roosdaal ging graag met de academie uit Liedekerke in zee om een nieuwe vestigingsplaats in Roosdaal te kunnen oprichten. Daartoe werd door de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd in de zitting van 27 mei 2019.  
 
Een goed locatie zoeken was daarnaast ook een essentiële voorwaarde en die werd gevonden in de Scholen Sint Franciscus vzw in de Lostraat 175 te Strijtem. ’t Winkeltje, zoals het gebouw van buitenaf te herkennen is, maar eigenlijk een creatieve werkhal is, kon gehuurd worden op woensdagnamiddagen. Dit werd door de gemeenteraad op 20 juni 2019 goedgekeurd waardoor de start van een eerst groep kinderen van 6 tot 11 jaar vanaf het schooljaar 2019-2020 zeker is.
 
Op 1 september start het nieuwe schooljaar van het Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO).  Het DKO heeft het afgelopen schooljaar een grondige hervorming doorgemaakt. Dit  creëerde nieuwe  opportuniteiten zodat de academie in Liedekerke haar aanbod  opleidingen opnieuw heeft kunnen uitbreiden.  
 
In de nieuwe vestigingsplaats in Roosdaal leren kinderen van 6 tot 11 jaar zich in de lessen beeldatelier creatief ontplooien d.m.v. tekenen, schilderen, ruimtelijk werken, klei,….  Start van de lessen op woensdag 4 september 2019 in twee groepen, nl. van 13u30 tot 15u10 en van 15u20 tot 17.00u  
 
ABAK Roosdaal “Winkeltje St. Fransiscus Lostraat 175 1760 Roosdaal
 
Inschrijven schooljaar 2019-2020
 
Inschrijven kan online via https://www.liedekerke.be/ABAK of op het secretariaat van de academie Liedekerke. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?