Aarden dammen moeten modder- en waterstromen tegenhouden

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voerden erosiebestrijdingswerken uit aan een knelpunt ter hoogte van de Postweg in Vlezenbeek. Een bufferende aarden dam met erosiepoel bieden voortaan bescherming tegen water- en modderoverlast.

Het kinderdagverblijf en een aantal woningen langs de Postweg werden zeer regelmatig getroffen door water- en modderlast, afkomstig van de hoger gelegen velden.  De provincie en de gemeente verwierven een stuk landbouwgrond om er een wachtbekken aan te leggen. Water en modder worden bij wolkbreuken naar het wachtbekken afgeleid waar de modder kan bezinken.

 “Het is een bekken dat 1.000 m² water kan opvangen voor een afstroomgebied van 6 ha. De eigenaar van de grond en de boer gingen mee in het verhaal en stonden een stuk grond af. Door het bekken gaan we woningen en het kinderdagverblijf beter beschermen maar beletten dat de riolen dichtslibben met modder”, vertelt gedeputeerde Bart Nevens.

Bovenlokaal

Het bekken was net klaar toen de streek weer door een wolkbreuk werd getroffen. Met het wachtbekken wordt een deel van de wateroverlast opgelost. “Maar de druk op de rioleringen wordt mede veroorzaakt omdat er van uit Anderlecht water wordt overgepompt in de richting van de Vlezenbeek. Dat kunnen onze riolen niet slikken. Dat probleem zou door Aquafin moeten worden aangepakt”, zegt schepen Bart Keymolen. “De gemeente zal instaan voor het maaibeheer en het ruimen van de toegestroomde modder, die bestaat uit vruchtbare teeltaarde van de akkers.

Aannemer Heylen bvba uit Geel voerde de werken uit. De totale kostprijs van het project bedroeg 74.999,35 euro. Vlaanderen subsidieert 75% en de provincie Vlaams-Brabant doet daar 15% bij.

“Onze erosiecoördinatoren begeleiden deze projecten en staan de gemeenten bij om water- en modderoverlast aan te pakken. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

 Landbouwers die plantaardige dam bouwen krijgen de kosten volledig terugbetaald

Vlaanderen biedt landbouwers nu ook 100% subsidie voor de aanleg van plantaardige dammen tegen erosie. In het kader van het project ‘Samen erosie productief indammen’ staan de provinciale erosiecoördinatoren klaar om de landbouwers hierbij van A tot Z te begeleiden. En zo aan alle voorwaarden te voldoen om de subsidies te ontvangen.

"Daarom een warme oproep aan landbouwers of perceeleigenaars om ons team te contacteren. Zo blijven we ons samen inzetten in de strijd tegen erosie"’, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Week van de Waterbeheersing

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw plant in het voorjaar 2022 een informatieweek om inwoners te bereiken die slachtoffer zijn van wateroverlast. Er zijn allerlei subsidies beschikbaar. Met de steun van de provincie er boven op kunnen kosten tot 90% gerecupereerd worden tot maximum 10.000 €.

In juni 2016 werd de Postweg zwaar getroffen:

 

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?