Aantal werkzoekenden in jaren niet zo laag

Eind mei 2019 telde Vlaams-Brabant 25.046 niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn er 5,2% minder in vergelijking met mei 2018.

Uit het maandrapport van VDAB blijkt dat in de voorbije 15 jaar het aantal werkzoekenden in Vlaams-Brabant enkel lager lag in de jaren 2007, 2008 en 2009. Het aantal ligt in de buurt van mei 2009, maar qua samenstelling van de provinciale  werkzoekendenpopulatie zien ze bij VDAB wel grote verschillen. Waar in 2009 82,2% onder de categorie WZUA (werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag) viel, lag dat aandeel vorige maand een stuk lager (66,5%). Het aandeel jongeren in BIT (Beroepsinschakelingstijd) bleef nagenoeg gelijk. De categorieën ‘Vrij ingeschreven’ en ‘Andere’ stegen sterk in aandeel (respectievelijk van 7,0% naar 16,0% en van 5,7% naar 12,5%).

Ook qua kenmerken zien ze bij VDAB grote verschillen in de beschikbare groep werkzoekenden in vergelijking met 2009. Voor enkele voorbeelden kan je terecht in het rapport.  

Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: "De groep van beschikbare werkzoekenden is sterk gewijzigd doorheen de voorbije 10 jaar. Als VDAB trachten we door een klantgerichte benadering op maat in te spelen op de noden van de individuele werkzoekende. We doen dit meer dan vroeger met een hele groep partners die we gericht inzetten om werkzoekenden te ondersteunen in hun zoektocht naar werk."

Het hele maandrapport over werkzoekenden in Vlaams-Brabant vind je via:
https://sites.google.com/a/vdab.be/arbeidsmarktverkenner-vlaams-brabant/rapporten/werkloosheid


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?