Aantal werkzoekenden daalt in Vlaams-Brabant

Eind september 2019 telde Vlaams-Brabant 27.459 niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn er 4,4% minder in vergelijking met september 2018. In regio Leuven waren er 5,6% minder werkzoekenden in vergelijking met vorig jaar, in regio Vilvoorde waren er 3,4% minder.

Uit het maandrapport blijkt dat de werkloosheidsgraad voor alle leeftijdscategorieën de voorbije jaren daalde. Het procentueel verschil is het grootst bij de jongeren. Hun werkloosheidsgraad ligt in vergelijking met september 2015 bijna 4 procentpunten lager. De werkloosheidsgraad bij jongeren blijft wel een stuk boven het gemiddelde liggen. De leeftijdscategorie 40 t.e.m. 54 jaar kent met 3% de laagste werkloosheidsgraad.

Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: "De sterke daling van de werkloosheid is de weergave van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Ook werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zullen we moeten meekrijgen. Werkgevers kunnen hier zeker hun steentje in bijdragen. Leren op de werkvloer is immers een zeer effectieve manier om de kloof te dichten. De uitstroompercentages bij IBO (individuele beroepsopleiding) bewijzen dit. Zes maanden na het beëindigen van de IBO is ongeveer 90% tot 95% nog aan het werk. Ook bij langdurige  en kortgeschoolde werkzoekenden is meer dan 85% na 6 maanden nog steeds aan het werk."

Het hele maandrapport over werkzoekenden in Vlaams-Brabant vind je via:
https://sites.google.com/a/vdab.be/arbeidsmarktverkenner-vlaams-brabant/rapporten/werkloosheid


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?