Aantal meldingen over cybercriminaliteit fors toegenomen

De politiezone Zennevallei meldt dat de criminaliteitscijfers het afgelopen jaar, mede omwille van corona, doorgaans daalden. Het gaat om de gekende fenomenen waaronder diefstal in woningen, drugs, overlast, geweldsdelicten en vastgestelde verkeersinbreuken. Uitzondering op deze afname zijn de feiten op vlak van ICT-criminaliteit.

Zo steeg het aantal aangiften van informaticabedrog tot 407, een verdubbeling van het aantal klachten tegenover 2019. Ook het aantal feiten valsheid in informatica kende een enorme toename van 26 in 2019 naar 204 in 2020. "We kennen zo een totaalcijfer van meer dan 650 feiten en dus slachtoffers op ons grondgebied", laat de zone weten. "Een andere benadering is phishing, waarbij het aantal feiten steeg van 46 in 2019 naar 212 in 2020. Cybercriminaliteit betreft dan ook een prioriteit voor de zone Zennevallei, waarbij de zone de nodige aandacht wil schenken aan preventie, door het informeren van burgers over de gevaren van het internet en de gevolgen."

Meer informatie omtrent cybercriminaliteit kan je vinden via: www.politie.be/5905/vragen/internetfraude/cybercriminaliteit


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?