Aanpassingswerken aan grachten in de Joseph Van den Bosschestraat (N282)

Een aannemer werkt vanaf maandag 28 juni een week lang in beide richtingen op de Joseph Van Den Bosschestraat (N282)  – tussen de rotonde Negenbunderstraat en de Edingsesteenweg (N285).

Over een afstand van ongeveer 1300 meter wordt het fietspad op verschillende plaatsen lokaal hersteld. Op een aantal locaties worden eveneens de ingebuisde grachten vervangen door nieuwe rioolbuizen en straatkolken.
Aangezien de lokale herstellingen zich over de volledige breedte van de rijbaan en het fietspad bevinden, is het noodzakelijk om de volledige Joseph Van Den Bosschestraat (N282) af te sluiten voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Er gelden lokale omleidingen voor auto’s en fietsers.

Waar er aan de goten gewerkt is, krijgt de rijweg een nieuwe fundering, onderlaag en bovenste laag asfalt. Eventuele slechte stukken asfalt op de rijweg worden ook vernieuwd. De oude en versleten “rode” slemlaag wordt van het fietspad afgefreesd en vervangen door een comfortabele nieuwe laag in asfalt. Voor fietsers zal er een omleiding voorzien worden langs de Saffelbergstraat. Voetgangers kunnen enkel door langs de onverharde bermen. Indien je als voetganger verharde wegen verkiest, kan de omleiding voor de fietsers gevolgd worden langs Saffelbergstraat. Raadpleeg de routeplanner van De Lijn voor mogelijke aanpassingen aan bushaltes.

De Joseph Van den Bosschestraat wordt door de verspreide aanpassingswerken tot en met 2 juli afgesloten.
Gemotoriseerd verkeer wordt tussen de rotonde en de Edingsesteenweg, omgeleid langs de Negenbunderstraat.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?