Aanpassingen aan de parkeerreglementen

De gemeenteraad keurde op 23 maart enkele punten in het kader van mobiliteit in Lennik goed. De parkeerreglementen voor de centra van Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik worden aangepast.

“Met het doel om de parkeerdruk door langparkeerders in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik aan te pakken werden een aantal aanpassingen in het parkeerreglement doorgevoerd. Door het invoeren van blauwe zones krijg je meer rotatie in het parkeren en maak je dus meer kans op een parkeerplaats. Wil je toch langere tijd parkeren dan kan dit op wandelafstand.”

“Rondom de schoolomgeving werken we rond het STOP-principe waarbij we meer aandacht aan voetgangers en fietsers geven. Auto’s kunnen steeds terecht op de voorziene parkeerplaatsen rondom de schoolomgeving”, zegt schepen van mobiliteit Yves De Muylder (CD&V).

Blauwe zones en bewonerskaarten

Op de Schapenstraat ter hoogte van de Doelestraat wordt een nieuwe blauwe zone ingevoerd. De bewoners die ter hoogte van deze zone wonen kunnen een bewonerskaart aankopen.

In de Wolvenstraat worden er bewonersparkeerplaatsen ingericht. Ook hier kunnen de inwoners, volgens het reglement, een bewonerskaart aankopen.

In de bestaande en nieuwe blauwe zones in Sint-Martens-Lennik worden er controles uitgevoerd door het parkeerbedrijf OPC. In de beginfase zal er eerst gesensibiliseerd worden.

Parkeerkaarten voor handelszaken

Parkeerkaarten voor handelszaken konden vroeger enkel aangevraagd worden op naam van de zaakvoerder. Door de wijziging in het reglement kan er, mits goedkeuring door de zaakvoerder, een parkeerkaart op naam van het personeelslid aangevraagd worden. Het aantal kaarten blijft wel beperkt tot 1 parkeerkaart per handelszaak.

Proefprojecten Alfred Algoetstraat en Schapenstraat

Het proefproject met parkeerverbod in de Alfred Algoetstraat (N282) ter hoogte van de uitrit van de sporthal is positief geëvalueerd en zal definitief ingericht worden.

Dit parkeerverbod is enkel van toepassing van maandag tot vrijdag van 6 tot 18 uur.

De maatregelen rond het proefproject Schapenstraat met de wijziging dat de Schapenstraat een voorrangsweg is geworden waardoor alle zijstraten die erop uitkomen voorrang dienen te verlenen, werden bekrachtigd door de gemeenteraad.

Kostprijs bewonerskaarten:

Eerste bewonerskaart: 80 euro per kalenderjaar

Tweede bewonerskaart: 250 euro per kalenderjaar

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?