Aannemer Peremans uit Halle mag het Pajotse politiehuis bouwen

KESTER – Als alles verder vlot verloopt kan het nieuwe politiehuis van de zone Pajottenland begin 2018 in gebruik genomen worden. Het gebouw wordt opgetrokken langs de Edingsesteenweg in Kester.

De politieraad van 21 maart 2016 heeft na onderzoek van de offertes de opdracht tot de bouw van het nieuwe politiehuis toegewezen aan de firma Peremans n.v uit Halle. De opdracht omvat het ontwerp, het bouwen en de prefinanciering (Design build finance) van het centrale politiehuis van de Politiezone Pajottenland.

De voorzitter van het politiecollege en de korpschef zullen het DBF-contract af sluiten met de betrokken firma, na de stand-still periode voorzien in de wetgeving op overheidsopdrachten.

Na verwerving van de beoogde bouwgrond langs de Edingsesteenweg in Kester (Gooik) zal een opstalrecht voor 32 jaar gegeven worden aan de aannemer. Na afloop van deze periode wordt de Politiezone Pajottenland eigenaar van het gebouw. Bij Koninklijk Besluit van 2 december 2015 is er een machtiging tot hoogdringende onteigening ‘ten algemene nutte met onmiddellijke ingebruikname’ gegeven,

De totale bouwkost van het project bedraagt ongeveer 3.900.000 €. De voorlopige oplevering van het nieuwe gebouw zal ten laatste op 1 januari 2018 plaatsvinden. Na in gebruik name van het nieuwe politiehuis zal de Politiezone Pajottenland de overbodige sites in Lennik, A. Algoetstraat 75 en Kester, Bruneaustraat 101 verkopen.

Na de paasvakantie zal de Politiezone Pajottenland een informatievergadering organiseren voor de buurtbewoners teneinde hun uitgebreid te informeren over het voorliggend bouwproject.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?