Aanleg fietssnelweg in Halle uitgesteld na aanpassen van de plannen

De aanleg van de fietssnelweg in Halle zal pas starten in april 2021. Dat komt omdat de stad de plannen op een aantal punten heeft bijgestuurd, het gaat dan over een betere afscheiding met de weg en met een rustplaats. De stad zal alle werken prefinancieren, het is echter de bedoeling dat deze via subsidies van de provincie worden gerecupereerd.

Begin dit jaar werden de plannen goedgekeurd om een fietssnelweg aan te leggen die zich uitstrekt over Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. Nu zijn ook de gewijzigde punten in die plannen goedgekeurd, zo willen ze de fietssnelweg nog veiliger maken door voor een betere afscheiding te zorgen tussen het fietspad en de rijbaan tussen de Alsembergsesteenweg en de Vanhamstraat. Voorts wordt er ter hoogte van de Malheideweg ook een extra verharde rustplaats voorzien.

Daardoor zullen de werken, die uitgevoerd zullen worden door Haviland, met vertraging starten. Pas in april 2021. Die zullen geprefinancierd worden door de stad, maar dat geld zal later teruggevorderd worden dankzij subsidies van de provincie Vlaams-Brabant.

Foto: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?