Aangepaste verkeerssituatie Merchtem centrum

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om n.a.v. de heropening van de horecazaken verkeersmaatregelen te nemen in het centrum vanaf vrijdag 12 juni 2020 tot en met zondag 30 augustus 2020, enkel op vrijdagen, zaterdagen en zondagen.

Deze aangepaste verkeerssituatie is een ondersteunende maatregel en maakt het mogelijk dat de horecazaken in het centrum hun terrassen kunnen uitbreiden. Met deze beslissing hoopt het gemeentebestuur dat de uitbaters zo hun omzet kunnen verhogen en tegelijkertijd de veiligheid van hun klanten kunnen garanderen.

Hieronder vindt u de beslissingen die zijn genomen in samenspraak met de horecazaken en de lokale handelaars gelegen in het centrum:

Volledig afsluiten van het centrum t.h.v.: Varkensmarkt 1 (Alice); Kerkstraat 7 (slagerij Vertonghen); Bogaerdstraat 7 (Kafana); Nieuwstraat 17 (Piccolini);

Afsluiten op vrijdagen en zaterdagen vanaf 18 uur t.e.m. 23 uur en op zondagen vanaf 14 uur t.e.m. 23 uur (parkeerverbod vanaf dezelfde uren);

Enkel plaatselijk verkeer toegelaten in Krekelendries en Markt;

Marktstraatje blijft steeds bereikbaar vanaf Krekelendries;

Parkeerverbod Markt t.h.v. even huisnrs. (zijde 5 voor 12) met uitzondering van de 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

Parkeerverbod Krekelendries voor huisnr. 20 (Dibango) en voor huisnr. 14 (Frituur Het Pleintje);

Parkeerverbod op verharde strook parking Krekelendries naast Blokker. Parking enkel nog toegankelijk via de Kattestraat;

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid zoals bij de wekelijkse woensdagmarkt.

Deze regeling is niet van toepassing tijdens Merchtem kermis. [Lees : De kogel is door de kerk, Merchtem kermis 2020 gaat door] Hierover wordt later nog gecommuniceerd. Deze tijdelijke situatie zal op regelmatige basis geëvalueerd worden en indien nodig, kunnen er nog aanpassingen gebeuren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?