A8 kan volwaardige autosnelweg worden

HALLE - De raad van de provincie Vlaams-Brabant stelde het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het kleinstedelijk gebied Halle definitief vast. Daar mee kan de A8 een volwaardige autosnelweg worden

De plannen voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle tekenen een visie uit op de ruimtelijke toekomst van deze stad. Ze geven een antwoord op de vragen Waar vangen we de woonbehoefte en bedrijven op? Hoe kan de mobiliteitsdruk opgevangen en leefbaarheid verbeterd worden? Kan het groen in de stad en wateropvang hiermee gecombineerd worden?.

‘De visie werd uitgewerkt in 4 clusters van ruimtelijke uitvoeringsplannen, die een aantal bestemmingen binnen en aan de rand van het centrum van Halle juridisch vastleggen. Deze plannen vervangen het gewestplan als basis voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening..

De vier clusters zijn: afbakeningslijn, binnenstad, A8 en N6-N7. Ze werden nu door de provincieraad definitief vastgesteld.

Het provinciaal plan bevat inhoudelijk een aantal opvallende klemtonen:

-       De uitgewerkte toekomstplannen voor het A8-project worden juridisch mogelijk om uit te voeren op basis van de reservatiestrook.

‘Het A8-project is belangrijk om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, het sluipverkeer doorheen Halle te verminderen en de leefbaarheid van de woonwijken rondom de A8 te verhogen. Een vergunning voor de realisatie van het A8-project kan dus verkregen worden op basis van dit plan’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

-       Er worden een aantal zones aangeduid waar nieuwe mogelijkheden voor stedelijke ontwikkelingen gecreëerd worden. Het zijn strategische plekken in de stad die een deel van de voorzieningen, wonen en werken kunnen opvangen. Om het verkeer op invalswegen te milderen wordt een verdere verlinting van de steenwegen door grote handelszaken tegengegaan.

-       De ruimte voor landbouw, wateropvang en groenoasen krijgt zijn plaats in het stedelijk gebied door bepaalde reservegebieden voor woonwijken te herbestemmen. Het zijn gebieden die reeds vandaag in gebruik zijn voor landbouw, bebost zijn of overstromingsgevoelig zijn. Het is ruimtelijk logisch om deze gebieden dan ook niet te bebouwen.

‘We zullen met concrete investeringen en  ondersteuning van projecten verder blijven werken aan deze toekomstvisie voor Halle’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

De Vlaamse minister voor ruimtelijke ordening beslist in de zomermaanden over de definitieve goedkeuring.

Zie ook: http://www.persinfo.org/2016/03/22/weyts-wil-schop-a8-2019-de-grond


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?