88.000 euro voor strijd tegen modderoverlast in Leeuw

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 964.000 euro in 16 verschillende erosiebestrijdingsprojecten. Hiervan gaat meer dan 80.000 euro naar Sint-Pieters-Leeuw.

Joke Schauvliege: "De vele modderellende als gevolg van de onweersbuien dit voorjaar bewees dat die bescherming hoogstnodig is. Ondanks de uitzonderlijk droge zomer veroorzaakten de aanhoudende regenbuien en zware onweders einde mei en begin juni 2018 water- en modderoverlast van de kust tot Limburg."

Landbouwers kunnen het wegspoelen van hun vruchtbare bodem voorkomen door het toepassen van niet-kerende bodembewerking en de aanleg van grasstroken. Daarnaast kunnen ook gemeenten zich wapenen tegen modderoverlast door kleinschalige infrastructuurwerken, zoals de aanleg van aarden dammen, bufferbekkens en buffergrachten. Een erosiecoördinator kan hen bijstaan om zo de grootste problemen weg te werken. Het erosiebesluit van de Vlaamse Regering komt de gemeenten hierin financieel tegemoet.

Joke Schauvliege trekt 964.000 euro uit voor 16 erosiebestrijdingsprojecten: 12 projecten betreffen de uitvoering van erosiebestrijdingswerken in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg; 4 gemeenten in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen krijgen subsidies voor de aanstelling van een erosiecoördinator. Zo zullen die gemeenten de grootste knelpunten wegwerken en zich wapenen tegen toekomstige onweersbuien. Dat de maatregelen ook effectief werken, bleek het afgelopen voorjaar op die plaatsen waar in het verleden reeds erosiebestrijdingswerken werden uitgevoerd.

In de provincie Vlaams-Brabant krijgen twee gemeenten een subsidie voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken.
In Sint-Pieters-Leeuw wil de gemeente een aarden dam met erosiepoel aanleggen en ontvangt hiervoor een subsidie van 88.800 euro. Daarnaast krijgen Kortenaken, Aarschot en Zoutleeuw een subsidie voor de begeleiding door een erosiecoördinator.
In de Wangestraat in Landen worden drie bufferende drempels in de holle weg aangelegd. Zo fungeert de holle weg als tijdelijke water- en modderbuffer en blijven de lagergelegen straten en woningen van modderoverlast gespaard. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van 125.000 euro.

Andere provincies

In Oost-Vlaanderen ontvangt Geraardsbergen voor de tweede maal een subsidie van 81.475 euro voor de begeleiding door een erosiecoördinator.

In West-Vlaanderen ontvangt Hooglede een subsidie van 41.700 euro voor de aanleg van een aarden dam met erosiepoel en een houthakseldam langs de Klijtgatweg en van een houthakseldam langs de Kandelaarstraat. Ook Staden en Tielt krijgen een subsidie voor de aanleg van een houthakseldam met aanliggende grasstrook.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?