750 € of correctionele strafsancties bij vervalsen en gebruik valse COVID documenten

Het College van procureurs-generaal heeft vandaag aanvullende richtlijnen uitgevaardigd waarbij vervolging voorzien wordt bij het vervalsen en gebruiken van vervalste COVID documenten. Personen die, in het kader van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen, valse documenten aanmaken of gebruiken, riskeren een onmiddellijke dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Concreet betekent dit dat van zodra een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem) vermoedt dat een persoon een vals COVID document gebruikt of dergelijk document vervalst heeft, deze daarvan een proces-verbaal opstelt. Bijvoorbeeld een vervalst attest van een negatieve COVID19-test of een vervalst Passagier Lokalisatie Formulier.

De van valsheid betichte stukken worden in beslag genomen. De verdachte zal op dat ogenblik niet verder kunnen reizen.

Gelet op de bijzondere ernst van deze – met bedrieglijk opzet gepleegde - inbreuken en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, is de richtlijn dat de parketten tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.

Minnelijke schikking van 750 euro

Rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer in een bepaald arrondissement deze zaken niet tijdig door de correctionele rechtbanken kunnen worden behandeld, gelet op het zeer grote aantal coronadossiers dat er al voor de rechtbank hangende is. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook voor deze zaken toch tot rechtstreekse dagvaarding worden overgegaan.

“Geen open grenzen voor wie reist met valse corona-documenten. Wie een vervalst COVID19-attest gebruikt, zal niet verder kunnen reizen, toch niet naar zijn vakantiebestemming, maar zich integendeel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank of een hoge geldboete opgelegd krijgen”. Eenzelfde lot is beschoren voor wie een passenger locator form, of het nu in papieren vorm of digitaal is, valselijk invult of gebruikt, benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

Concreet beleid van het parket Halle-Vilvoorde: Covid-handhaving op de nationale luchthaven van Zaventem

Veilig reizen = covid-negatief reizen

Reizigers vanuit België:

Ine Van Wymersch, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde: “ Samen met de luchthavenpolitie, de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavenuitbater zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om reizigers die België wensen te verlaten op basis van valse documenten tegen te houden. Covid is een wereldprobleem waarin iedereen zijn rol moet opnemen. Bovendien is het essentieel dat al wie plaatsneemt in een vliegtuig Covid negatief getest heeft, om het veilig reizen te garanderen en de pandemie op wereldschaal definitief te kunnen indijken.”

Wanneer de luchthavenmedewerkers aan de check-in balie of de gate een vermoeden hebben dat iemand met een vals attest van een negatieve Covid-test naar het buitenland wenst te reizen, zij de luchthavenpolitie er zullen bij roepen.

De luchthavenpolitie heeft, net zoals de medewerkers aan check-in en gate, de expertise om zeer snel te kunnen controleren of het voorgelegde attest al dan niet vervalst is. Wanneer het om een vervalst of vals document gaat, wordt dit in beslag genomen en wordt er een proces-verbaal opgesteld.

De betrokkene krijgt eenmalig de mogelijkheid om een minnelijke schikking van 750 euro te betalen en zal uiteraard zijn/haar reis niet verder kunnen zetten op grond van dit vals of vervalst document.

Wanneer men weigert de voorgestelde 750 euro te betalen, zal men gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Hier riskeert men een correctionele veroordeling tot 5 jaar gevangenisstraf en een boete tot 2000 euro.

Deze (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro kan worden voorgesteld aan personen met een adres in of buiten België. Ook personen met een vast adres in het buitenland zullen bij weigering of niet betaling een dagvaarding in het buitenland betekend krijgen.

58 vervalste attesten

Afgelopen week (van maandag 19 april tot en met zondag 25 april 2021) werden op de luchthaven van Zaventem 58 gevallen vastgesteld waarin een vals attest van een negatieve Covid-test werd gebruikt om te reizen naar het buitenland. Het overgrote deel van de betrokken personen had een vast adres in België.

“Wanneer men dit cijfer vergelijkt met het aantal reizigers op de luchthaven, gaat het om een hardnekkige minderheid. Nu het reizen tussen verschillende landen weer meer en meer mogelijk wordt, wensen we deze valsspelers te waarschuwen: de consequenties zijn zwaar en uw reis zal niet doorgaan”, gaat Ine Van Wymersch verder.

Reizigers naar België

Ook reizigers die België wensen binnen te komen zonder geldige documenten of met vervalste documenten zullen geverbaliseerd en gesanctioneerd worden.

Reizigers die vanuit een land buiten de EU-Schengen-zone België wensen te betreden zonder de nodige geldige documenten, zullen niet toegelaten worden. (het gaat om essentiële reizen)

Ook intra-EU-Schengen reizigers zonder de nodige geldige documenten zullen gecontroleerd worden. (hier moet het niet meer om een essentiële reis gaan)

“We hechten zeer veel belang aan het opsporen en vervolgen van personen die reizen met valse documenten, aangezien hier een manifest bedrieglijk opzet mee gemoeid is. Bovendien ondermijnt het reizen met een vals attest van een negatieve Covid-test of een vervalst PLF-document, de maatregelen die genomen worden om de Covid-pandemie in te dijken.”

Geldige documenten

Algemeen gesteld is “een geldig attest” een attest dat uitgegeven is door een bevoegd persoon of instantie, op basis van testresultaten vrijgegeven door een erkend laboratorium, op naam van de persoon die er zich op beroept en niet ouder is dan de vereiste termijn.

Een geldig PLF document is terug te vinden op de website van de Belgische overheid. We dringen er samen met de politie op aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het digitale formulier. Dit vergemakkelijkt de controle aanzienlijk.

“Wij zullen personen die op Zaventem het vliegtuig trachten te nemen op basis van een vals/vervalst attest van een negatieve Covid-test of een vervalst PLF-formulier, streng aanpakken. Deze enkelingen hypothekeren immers het veilig reizen van al wie wel in orde is en een echte negatieve Covid-test kan voorleggen. Nu reizen weer mogelijk is, willen we de grenzen sluiten voor deze bedriegers”, aldus Ine Van Wymersch, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?