70 jaar KWB Sint-Rochus

Zondag 11 september 2022 vierde KWB Sint-Rochus hun 70 jaar bestaan. De plechtigheid begon met een eucharistieviering in de Parochiezaal die voorafgegaan werd door zone-pastoor-deken Guy De Keersmaecker en Pol Arnauts, pastor KWB Vlaams-Brabant.

 

Bea Vandenbroeke, foto hieronder, feliciteerde allen die 70 jaar KWB hebben gemaakt van 1985 tot 2022. De verschillende activiteiten zoals uitstappen, kaartavonden, pétanque en gezelschapspelen laten de afdeling draaien onder leiding van de wijkmeesters en bestuur, allen van goede wil.

 

Geschiedenis.

Op 1 juli 1951 werd “de navelstreng” van KWB Sint-Rochus doorgeknipt van de moeder KWB “in’ t stad”. Dat is onze oprichtingsdatum.

Uit getuigenissen opgetekend naar aanleiding van 50 jaar KWB Sint-Rochus  weten we dat er reeds midden de jaren ’40 van vorige eeuw, na de tweede wereldoorlog 1940-1945 dus, reeds KWB-werking was voor alle parochies van het Halle van toen. Deze werking werd gecentraliseerd in Halle-centrum.

Huidig bestuur KWB Sint-Rochus 

Bestuur en sprekers.

70 jaar later.

2022-2023 kondigt zich aan. Start van ons 70ste verenigingsjaar! De eucharistieviering had plaats in de Parachiezaal. De Sint-Rochuskerk en het daarbij horend ontmoetingslokaal, in de kelder, zijn momenteel in restauratie.

Marc Devillé: “In een mooi versierde veranda, (en met een goed gevulde toog), heffen we graag het glas op de gezondheid van onze KWB en Parochie in het algemeen en ons aller gezondheid in het bijzonder.”

Even waren er een paar toespraken van Lode Piccart, voorzitter van de jubilerende vereniging, de gedelegeerd Bestuurder van KWB, Jo De Smet en onze Schepen van Cultuur Marc Snoeck, tevens Burgemeester.

 

Marc Snoeck, burgemeester:

Vanuit het stadsbestuur wens ik jullie vooreerst van harte proficiat met jullie 70-jarig bestaan. 

Het leek mij dan ook aangewezen een stand van zaken te geven over de restauratie van de parochiale kerk Sint-Rochus.

In 2016 vond de eerste restauratiefase plaats waarbij de buitenzijde van de kerk grondig werd aangepakt.  De structuur van de toren en de daken werden toen verstevigd en onder grote belangstelling van de wijk werd het torenkruis teruggeplaatst.

Op dit ogenblik zitten we volop in de twee restauratiefase; waarbij het volledige binnenwerk van de kerk, het terugplaatsen van het glas-in-lood en de vernieuwing van de technieken worden aangepakt. Maar ook jullie vertrouwde kelder krijgt een totale make-over.

De binenwerken omvat in het bijzonder ook het bewaren en de restauratie van de typische faïcence-betegeling.  Van sommige tegels zullen replica’s gemaakt worden, naar bestaand model, om het geheel weer te vervolledigen.  De prachtige kerkvloer zal deels herlegd en volledig gereinigd worden.

Naast de zuivere restauratiewerken worden ook de overige lokalen in de Sint-Rochuskerk gerenoveerd in functie van een meer polyvalent gebruik.  Zo zal de keldervloer van o.a. jullie ontmoetingslokaal worden vervangen door een draagvloer in beton die volledig geïsoleerd wordt.  Ook de buitenmuren van de kelder zullen volledig geïsoleerd worden.  Om het geluid te verbeteren komt er ook nog een akoestisch plafond in de beide ontmoetingsruimten.

Er komt tevens een volledig nieuw sanitair, de verlichting wordt vervangen door energiezuinige armaturen, maar ook de centrale verwarmingsketel wordt vervangen door een zuiniger type.

Een belangrijk aandachts- en discussiepunt handelde over de toegankelijkheid van de ontmoetingsuimte.  Het voorstel van een plateaulift in de kerk die de weekkapel verbindt met de kelderverdieping werd door Onroerend Erfgoed en ook door Inter positief onthaald.

Het vermoedelijk einde van de volledige binnenrestauratie van de kerk is voorzien einde van volgend jaar.

Begin december is er een infoavond voor alle buurtbewoners en geïnteresseerden.  Naast een overzicht van de gedane en nog geplande werken zal er ook een toelichting worden gegeven over de mogelijkheden inzake nevenbestemmingen met voorbeelden van andere kerken.
Vermoedelijk in de maand maart 2023 zullen alle mensen die hebben deelgenomen aan de bevraging uitgenodigd worden om verder mee na te denken over de verdere invulling en mogelijkheden.

Ik hoop persoonlijk dat na de ingebruikname van jullie prachtig gerestaureerde kerk, we opnieuw welkom zouden zijn en gebruik kunnen maken van deze fijne en voor het verenigingsleven zeer geschikte parochiezaal.  Ik vertolk hier de wens van zeer vele verenigingen.

Foto’s © Jan Demol

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?