6,7 miljoen passagiers op Brussels Airport in 2020, een daling met 74%

In 2020 verwelkomde Brussels Airport 6.743.395 passagiers, een daling met 74% ten opzichte van het jaar 2019, wat een recordjaar was.  Daarnaast kende het vrachttransport, en met name de luchtvracht, wel een aanzienlijke vraag, vooral naar farmaceutische en medische producten, en nam het volume luchtvracht met 2% toe.

“Het jaar 2020 was een zeer vreemd en zeer moeilijk jaar voor de luchtvaartsector", zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Vanaf maart zorgden de gezondheidsmaatregelen en reisbeperkingen voor een sterke daling van het aantal passagiers op Brussels Airport. We hebben ons continu moeten aanpassen om onze passagiers veilig en in overeenstemming met de geldende gezondheidsmaatregelen te kunnen verwelkomen. Gelukkig kreeg onze cargoafdeling tijdens deze crisis net meer vraag, met name voor het vervoer van farmaceutische producten, bederfbare goederen en voor e-commerce. De belangrijke rol die Brussels Airport sinds eind november heeft gespeeld bij het transport van COVID-vaccins zal in 2021 zeker worden voortgezet. Hopelijk zullen we in dit nieuwe jaar, dankzij het vaccineren, opnieuw meer passagiers kunnen verwelkomen."

Passagiersverkeer: een daling met 74%

In 2020 reisden er 6.743.395 passagiers via Brussels Airport. Dit betekent een daling van 74% ten opzichte van 2019. Het aantal transferpassagiers bedroeg, net als in 2019, 17% van het totale verkeer.

Tijdens de zomermaanden was het aantal passagiers 20% van het aantal in 2019, om daarna helaas weer te dalen tot 12% in november.

In de maand december waren er door de kerstvakantie iets meer passagiers dan in de voorgaande weken. In totaal passeerden er 338.110 passagiers op Brussels Airport, een daling van 82% ten opzichte van december 2019. De Canarische Eilanden (oranje zone) waren de populairste bestemming voor de vakantiegangers op Brussels Airport. Veel van de overige passagiers bezochten familie en vrienden in Europa en Noord-Afrika, in de landen waar dat mogelijk was en onder voorbehoud van reisbeperkingen en quarantaine. Tot slot waren er ook passagiers die vanuit Europa en Noord-Amerika naar Afrika reisden via het netwerk van Brussels Airlines.

Cargo: een essentiële rol in 2020

In 2020 was de cargoafdeling op Brussels Airport druk bevraagd. Op Brussels Airport werd 511.613 ton luchtvracht vervoerd, een stijging van 2,2% ten opzichte van 2019. De volvracht- en expressdiensten hebben sinds de maand april steeds het niveau van 2019 overschreden. De volvracht is het sterkst toegenomen met een stijging van maar liefst 43% ten opzichte van 2019, onder meer ook door de komst van enkele nieuwe luchtvaartmaatschappijen en passagiersvliegtuigen die enkel voor vracht werden ingezet (30 tot 40% van de volvrachtvluchten). Ook bij de expressdiensten zien we een sterke stijging van 18%. Dankzij dit resultaat blijft Brussels Airport de wereldwijde en Europese luchtvrachtgroei overstijgen.

In totaal werd er in 2020 646.540 ton goederen vervoerd (luchtvracht en getruckte vracht), een lichte daling van 3% ten opzichte van 2019. Dit is te wijten aan de daling van de vervoerde vrachtvolumes aan boord van passagiersvliegtuigen gezien het lagere aantal vluchten (-54%), maar ook door de daling van de volumes getruckte vracht (-19%) als gevolg van een toename van het lokale luchtvrachtvervoer vanuit Brussels Airport.

De import uit Azië op Brussels Airport is sterk gegroeid

In december, over het algemeen een zeer belangrijke maand voor het vrachtvervoer, daalde de luchtvracht op Brussels Airport met 3,4% ten opzichte van december 2019. Dit komt omdat de volumes vorig jaar in deze maand echt uitzonderlijk hoog waren. Vooral de expressdiensten deden het goed, met een stijging van 34%.

De invoer, met name de goederenstroom uit Azië, neemt toe, terwijl de exportvolumes lager zijn dan in 2019. Ook het transport van vaccins van op Brussels Airport neemt geleidelijk aan toe. In totaal zijn er al meer dan 10 miljoen vaccins naar bestemmingen over de hele wereld gebracht.

Vluchten

Het totale aantal vliegbewegingen in 2020 daalde met 59% ten opzichte van 2019 tot 95.813 bewegingen (vergeleken met 234.460 in 2019). Het aantal passagiersvluchten daalde met 68% en er waren gemiddeld 104 passagiers per vlucht.

Het aantal vrachtvluchten is in 2020 met 29% gestegen ten opzichte van 2019. Deze vlogen overdag, het aantal nachtvluchten nam niet toe.

In december waren er 6.308 vliegbewegingen op Brussels Airport, een daling van 64% ten opzichte van december 2019. De passagiersvluchten zijn met 77% gedaald, terwijl de vrachtvluchten met 41% zijn toegenomen. Het aantal vluchten dat wordt uitgevoerd door passagiersvliegtuigen die uitsluitend voor cargo worden gebruikt, neemt toe, zonder dat het aantal nachtvluchten of het aantal grotere, luidere vliegtuigen toeneemt.

Gemotiveerde en geëngageerde medewerkers ondanks de crisis

De COVID-crisis heeft de luchtvaartindustrie hard getroffen en de impact is nog steeds bijzonder groot. Brussels Airport heeft haar passagiersaantallen drastisch zien dalen, en dus ook de inkomsten. In deze moeilijke context waarin Brussels Airport Company voor het merendeel van haar personeel gebruik heeft gemaakt van tijdelijke werkloosheid (al dan niet deeltijds), zijn de inzet, het werk en de motivatie van het personeel echter onveranderd gebleven. Om zich aan te passen aan de sterk veranderende gezondheidsmaatregelen en reisbeperkingen heeft Brussels Airport telkens een zeer hoge mate van reactiviteit getoond om passagiers en personeel in alle veiligheid te kunnen ontvangen. Zo hebben het dragen van mondmaskers, de sociale afstand, de handhygiëne en het reinigen en desinfecteren van de infrastructuur, en de testcapaciteit steeds centraal gestaan. Meer dan ooit zijn de veiligheid en het comfort van passagiers en personeel prioritair. Ook in 2021 blijft dat gelden, terwijl er hard gewerkt wordt om op middellange termijn opnieuw meer reislustige passagiers te kunnen verwelkomen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?