385.000 € voor grondig onderhoud waterlopen Zennebekken

De provincie Vlaams-Brabant gaat vanaf 1 maart grondige ruimingswerken uitvoeren aan waterlopen in het Zennebekken. De werken zullen plaatsvinden in Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel en Zemst.

Elk jaar tussen 1 december en 31 maart zorgt de provincie Vlaams-Brabant voor een grote ruiming van de waterlopen van tweede categorie. Daarbij worden alle ongewenste materialen en voorwerpen uit de waterlopen weggenomen, zoals zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen en grove plantenresten die opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen kunnen veroorzaken.

‘Naast deze oppervlakkige ruimingen zijn op bepaalde plaatsen extra inspanningen noodzakelijk. Om de normale waterafvoer te kunnen verzekeren, moeten sommige delen van waterlopen van tweede categorie grondig worden geruimd, waarbij we opgehoopt slib uit de beekbedding laten verwijderen en afvoeren naar vergunde inrichtingen voor het behandelen, recycleren en/of bergen van de ruimingsspecie’,  zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

In het Zennebekken investeert de provincie zo 385.000 euro voor de grondige ruiming van 36 waterloopvakken in zeven gemeenten. De werken gebeuren tussen 1 maart en 30 juni 2018. Het betreft hier waterloopgedeelten die ofwel ingericht zijn als zandvang, of waar de afzetting van het slib een hinder betekent voor de goede waterafvoer.

Alle locaties werden voorafgaandelijk onderzocht. Voor zeven waterloopvakken kan het slib herbruikt worden als bodem. Op al de andere locaties is het slib vervuild zodat het moet wordenafgevoerd.

De werken worden uitgevoerd door aannemer nv Heyrman-de Roeck uit Beveren.

In Beersel gaat het om gedeelten van de Molenbeek en de Lotbeek.

In Dilbeek gaat het om gedeelten van de Neerpedebeek in Sint-Gertrudis-Pede en Itterbeek.

In Sint-Pieters-Leeuw gaat het om gedeelten van de Lotbeek.

In Sint-Genesius-Rode gaat het om een grondige slibruiming van de zandvang van de Molenbeek langsheen de Stationstraat.

In Grimbergen gaat het om gedeelten van de Tangebeek, de Maalbeek en de Oude Arm Maalbeek, de Kelkebeek, de Bruinborrebeek en de Aabeek.

In Wemmel gaat het om grondige ruimingswerken aan de Maalbeek, ter hoogte van de drasbermen op het waterloopvak stroomafwaarts de Parklaan.

In Zemst gaat het om gedeelten van de Leibeek en de Aabeek.

Wonen langs een waterloop

'Speciaal voor de mensen die langs een waterloop wonen, werd de brochure Wonen langs een waterloop uitgegeven. Daarin staat uitleg over het onderhoud van beken en wat wij van de omwonenden verwachten’, geeft gedeputeerde Monique Swinnen nog mee. 'Iedereen die langs een waterloop woont kan met zijn vragen over het onderhoud bij ons terecht.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?