28.561 niet-werkende werkzoekenden in Vlaams-Brabant

Eind augustus 2019 telde Vlaams-Brabant 28.561 niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn er 5,2% minder in vergelijking met augustus 2018. In regio Leuven waren er 6,2% minder werkzoekenden in vergelijking met vorig jaar, in regio Vilvoorde waren er 4,3% minder.

Uit het maandrapport blijkt dat in beide regio’s  het aandeel kortgeschoolde werkzoekenden beduidend lager. Opvallend is ook dat er in beide regio’s minder werkzoekenden zijn die langer dan een jaar werkzoekend zijn. Het aandeel werkzoekenden met een taalachterstand ligt in vergelijking met Vlaanderen dan weer zeer hoog in regio Vilvoorde (39,3% i.v.m. 16,7% voor Vlaanderen). Het omgekeerde zien we in Vilvoorde voor de NWWZ met een arbeidshandicap (8,7% i.v.m. 16,1% in Vlaanderen).

Het aantal jongeren in BIT (Beroepsinschakelingstijd) daalt in beide regio’s met meer dan 11%. Jonge schoolverlaters moeten een beroepsinschakelingstijd van één jaar doorlopen en twee positieve evaluaties van hun zoekgedrag krijgen, vooraleer ze een inschakelingsuitkering ontvangen.

Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: "De sterke daling van jongeren in BIT geeft aan dat er heel wat jongeren sneller de weg naar werk vinden. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor kansen bij jong afgestudeerden. Toch zal het ook voor hen nodig zijn om om zich regelmatig bij te scholen om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Deze is immers altijd in beweging en de competenties die nodig zijn veranderen mee. Levenslang leren is dan ook de boodschap. VDAB ontwikkelde daarom een hoop relevante workshops waar ook werkenden zich voor kunnen inschrijven."

Het hele maandrapport over werkzoekenden in Vlaams-Brabant vind je via:
https://sites.google.com/a/vdab.be/arbeidsmarktverkenner-vlaams-brabant/rapporten/werkloosheid


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?