25.000 euro voor Halse Schooltime-out project

HALLE - De provincie Vlaams-Brabant geeft 135.000 euro aan voorzieningen uit de jeugdhulpverlening om intersectoraal samen te werken. Het gaat onder andere om het Schooltime-out project van de stad Halle. Een initiatief met als doel schooluitval en definitieve uitsluiting te voorkomen, zodat meer jongeren met een kwalificatie het onderwijs verlaten

De provincie Vlaams-Brabant geeft in totaal 135.000 euro subsidies aan vier projecten voor intersectorale samenwerking rond jeugdhulpverlening. "Deze subsidies zijn een steun voor projecten die gemeenschappelijke problemen in de jeugdhulpverlening aanpakken", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. "Voorwaarde is dat minstens drie organisaties uit minstens drie welzijnssectoren samenwerken om een probleem gezamenlijk aan te pakken. Het is ook een stimulans om over de sectoren heen samen te werken, wat de dienstverlening ten goede komt."

Verdeling

De Wissel vzw uit Leuven krijgt 20.000 euro steun voor het project LiNK. Via LiNK werkt de bijzondere jeugdbijstand samen met geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg voor de begeleiding van jongeren met psychiatrische en drugsgerelateerde problemen.

Jongerencentrum Cidar vzw uit Kortenberg krijgt 45.000 euro voor het project Netwerk Leerrecht in het arrondissement Leuven. De bijzondere jeugdbijstand, onderwijs en gehandicaptenzorg werken oplossingen uit voor jongeren met leerplicht maar zonder schools perspectief.

Ook Groep Intro vzw uit Halle  krijgt 45.000 euro voor Netwerk Leerrecht in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het project Leerrecht engageert zich om een tijdelijk schoolvervangend educatief aanbod te zoeken voor leerplichtige jongeren in de regio Halle-Vilvoorde, die op school in een situatie of relatie zijn beland die niet langer als werkbaar’ wordt ervaren.
Door een leerplek te zoeken dat hen aanspreekt, kunnen de jongeren terug in  beweging of tot inzet gebracht worden. Van daaruit gaat het project met hen op zoek naar een zinvolle heraansluiting op onderwijs, opleiding of werk. Tussen 1 september 2014 en 30 juni 2015 telde Netwerk Leerrecht Asse-Halle-Vilvoorde 47 aanmeldingen. 

Stad Halle krijgt 25.000 euro voor de ondersteuning van het project Schooltime-out in Halle. Het time-out project in Halle is een samenwerking tussen stad Halle en Arktos voor de korte school-time-outs, en met Groep Intro voor de lange time-out. 

Schooltime-out heeft als doel schooluitval en definitieve uitsluiting te voorkomen, zodat meer jongeren met een kwalificatie het onderwijs verlaten. Door actieve begeleiding en vorming van scholen en leerkrachten, tracht het project scholen ertoe te bewegen in een vroeg stadium problemen van schooluitval te detecteren, te analyseren en aan te pakken. De stad organiseerde in het schooljaar 2014-2015 31 korte traject-begeleidingen. Voor de lange time-out projecten, die ca. 1 maand duurt, werden 13 jongeren aangemeld.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?