2 op 3 ondernemers in Halle-Vilvoorde schat 2016 rooskleurig in

REGIO - Net voor de start van het nieuwe jaar, peilde Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde naar het economisch vertrouwen onder de werkgevers. Dat is de afgelopen vijf jaar nooit zo hoog geweest. Twee derde van hen heeft positieve economische verwachtingen voor 2016. Ook voor de arbeidsmarkt zijn de verwachtingen positief: 4 op de 10 bedrijven in Halle-Vilvoorde plant extra aanwervingen in 2016, terwijl slechts 13% aangeeft dat er personeel zal moeten afvloeien. Dat blijkt uit de jaarlijkse tewerkstellingsenquête bij 120 Voka-leden uit Halle-Vilvoorde, samen goed voor 31.358 werknemers.

Helft meer aanwervingen in 2015 dan verwacht

Bij de bevraging in 2014 was één op twee werkgevers optimistisch over de algemene economische vooruitzichten. Ongeveer 30% van de werkgevers verwachtte voor 2015 een stijging van hun personeelsbestand, terwijl 14% eerder dacht aan een daling. In realiteit zien we dat bijna 45% van de ondervraagde bedrijven extra personeel heeft aangeworven, wat wellicht het resultaat is van het gematigd economisch herstel van onze Belgische economie. Vooral werkgevers uit de bouwsector, de industrie en de openbare dienstverlening deden het goed.

Natuurlijke afvloeiingen (pensioen, vrijwillig vertrek,…) werden meestal gecompenseerd door nieuwe aanwervingen (75% in 2015 t.o.v. 55% in 2014). Daartegenover staat evenwel dat een kwart van de werkgevers, voornamelijk omwille van economische redenen zoals omzetverlies of hoge loonkost, genoodzaakt was om af te slanken (d.i. 5% meer dan verwacht in 2014).

Economisch vertrouwen het hoogst van de afgelopen 5 jaar

Van alle bevraagden geeft 40% aan dat ze extra personeel zal aanwerven in 2016. Eerder deze maand publiceerde Voka zijn halfjaarlijkse conjunctuurbarometer. Hieruit bleek dat één op drie werkgevers in Vlaanderen extra aanwervingen plant. Ons cijfer ligt dus in de lijn van en zelfs iets hoger dan dat op Vlaams niveau. Verder zijn er ook cijfers over het percentage bedrijven dat een status quo aangeeft in hun personeelsbestand. Uit de barometer van VOKA blijkt dat 6 op de 10 bedrijven (59%) in Vlaanderen een status quo voorzien voor hun personeelsbestand. Dit cijfer ligt beduidend hoger dan in onze regio, waar ongeveer 45% van de bedrijven een status quo in hun personeelsbestand aangeeft.

Het ondernemersvertrouwen is sterk toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 65% van de ondervraagde werkgevers heeft positieve verwachtingen voor 2016. Het zijn voornamelijk bedrijven uit de bouw en de industrie die zeer positief zijn in tegenstelling tot bedrijven uit de groot- & kleinhandel en transport & logistiek. Dat bedrijven optimistisch zijn over de economische vooruitzichten betekent evenwel niet dat zij ook allemaal gaan aanwerven. Van de bedrijven met positieve verwachtingen in 2016, plant ongeveer 60% extra aanwervingen. Een derde van deze bedrijven mikt eerder op een status quo en 8% vreest ondanks de positieve verwachtingen, te moeten afslanken.

 Technische profielen blijven knelpunten op de arbeidsmarkt

Opvallend is dat 70% van de bevraagde werkgevers moeilijkheden ondervindt om bepaalde functies in te vullen. Traditiegetrouw is er een duidelijk gebrek aan technisch geschoolde profielen, gaande van geschoolde arbeiders tot ingenieurs. Het tekort aan technisch geschoold personeel blijft een absoluut pijnpunt op de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze profielen zijn dan ook jaar na jaar dominant aanwezig in de lijst van knelpuntberoepen die de VDAB jaarlijks opmaakt. Het is duidelijk dat er te weinig technisch geschoolden afstuderen in het secundair en hoger onderwijs. Te weinig jongeren kiezen voor een STEM-richting (Science, Technology, Engineering, Mathematics), terwijl er juist daar grote kansen liggen. Meer jongeren en hun ouders doen inzien dat techniek, wetenschap en wiskunde een heel mooie toekomst bieden en hen bewustmaken van de impact van de studiekeuzekeuze op de latere kansen op de arbeidsmarkt, blijft de boodschap. Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde wil dan ook volop meewerken aan de proeftuinen voor duaal leren in 2016.

Tewerkstellingsmaatregelen onvoldoende gebruikt

Last but not least peilden we naar de kennis en het gebruik van de verschillende tewerkstelling stimulerende maatregelen van de Vlaamse en federale overheid. Hoewel het gros van de werkgevers reeds van de meeste maatregelen gehoord heeft, maken zij er nog niet zo veel gebruik van. Uitzonderingen zijn de 50+premie en de individuele beroepsopleiding (IBO). Er blijkt bijgevolg nog steeds een behoefte aan duidelijkheid rond en centralisatie van tewerkstellingsmaatregelen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?